Provinciale veiligheidscel

Multidisciplinaire samenwerking

Top

De provinciale veiligheidscel is een multidisciplinaire groep. Zij bestaat uit:

 • de provinciale diensten bevoegd voor veiligheid, milieu en communicatie
 • politie (lokaal en federaal)
 • brandweer
 • civiele bescherming
 • FOD Volksgezondheid
 • Rode Kruis
 • FOD Defensie
 • industrie

Opdrachten

Top
 • advies geven over noodplannen
 • permanent evalueren van de noodplannen
 • advies geven over oefeningen
 • advies geven over de globale, niet-politionele veiligheid in de provincie

Ledenlijst

Top
 • Diensten van de gouverneur
  • Briers Jan, gouverneur
  • Bauwens Luc, directeur, federale directie civiele veiligheid, voorzitter
  • Allaert Elke, diensthoofd noodplanning, federale directie civiele veiligheid
  • Dejaegher Walter, arrondissementscommissaris, federale directie politiezaken en wapens
  • DeVisscher Kim, medewerkster kabinet gouverneur
  • De Wilde Luc, directeur brandweeropleidingen, PAULO
  • Geenens Geert, diensthoofd brandweer, federale directie civiele veiligheid
  • Heirbrant Björn, kabinetschef
  • Van Kerschaver Lars, attaché, federale directie civiele veiligheid, secretaris
 • Discipline 1
  • Baekelant Marc, majoor, directeur operaties zone Centrum
  • De Vijlder Peter, majoor, zonecommandant zone Vlaamse Ardennen
  • Dehaene Ignace, kapitein, zone Meetjesland
  • Vande Velde Marc, kolonel, zonecommandant zone Waasland
  • Van Biesen Wim, kolonel, zonecommandant zone Zuid-Oost
  • Van De Vyver Luc, majoor, verantwoordelijke logistiek zone Oost
  • Van Goethem Thierry, kolonel, directeur operaties zone Waasland en sectorverantwoordelijke Beveren, Kieldrecht en Melsele
  • Van Zele Wim, kolonel, zonecommandant zone Centrum
  • Verplanken Frank, majoor, verantwoordelijke preventie zone Vlaamse Ardennen en postoverste brandweer Oudenaarde
 • Discipline 2
  • Arno Geert, adjunct federaal gezondheidsinspecteur, FOD Volksgezondheid
  • D'hooge Dirk, Coördinator Medov vzw
  • Fortuin Astrid, psychosociaal manager Oost- en West-Vlaanderen
  • Haenen Winne, dr., federaal gezondheidsinspecteur, FOD Volksgezondheid
  • Van Geert Michel, provinciaal verantwoordelijke hulpdienst, Rode Kruis Oost-Vlaanderen
  • Vermeulen Zeger, dr., federaal gezondheidsinspecteur, FOD Volksgezondheid
 • Discipline 3
  • Dhoest Luc, directeur operaties, federale politie Oost-Vlaanderen
  • Ivaneanu Tatiana, coördinator noodplanning D3, federale politie Oost-Vlaanderen
  • Joos Patric, diensthoofd dienst openbare orde en bewapening, lokale politie Gent
  • Mares Leo, zonechef, lokale politie Waasland-Noord
  • Van Den Bossche Jos, coördinator noodplanning D3, federale politie Oost-Vlaanderen
  • Vervaet Rudi, dirco federale politie Oost-Vlaanderen
 • Discipline 4
  • Audenaert Dirk, provinciecommandant, FOD Defensie, militair commandant van Oost-Vlaanderen
  • Boydens Johan, dienstchef 1e Operationele Eenheid Civiele Bescherming
  • Snauwaert Guy, kapitein-commandant, FOD Defensie, militair commando van Oost-Vlaanderen
 • Discipline 5
  • Beurms Jessie, provinciebestuur, persconsulent dienst Communicatie
  • De Blende Ellen, kabinet gouverneur, raadgever communicatie
  • Hageman Bea, provinciebestuur, diensthoofd dienst Communicatie
 • Hulpcentra
  • Vanhoutte Sofie, functionele chef, hulpcentrum 100/112 Oost-Vlaanderen
 • Experten
  • Barzeele Raf, provinciebestuur, diensthoofd dienst Milieuhygiëne
  • De Jonghe Dirk, Emergency Planning, Infrabel
  • Vandemeulebroecke Lieven, dr., FAVV, hoofd Provinciale Controle Eenheid Oost-Vlaanderen
 • Parket-Generaal
  • Clauw Pascale, substituut procureur-generaal, hof van beroep Gent
 • Vertegenwoordigers bedrijven
  • Anno Friedel, preventieadviseur Taminco/Eastman Gent Noord, Gent
  • Vercruysse Marc, preventieadviseur Ashland, Beveren
 • Haven
  • De Coninck John, coördinator havenkapiteinsdienst, Havenbedrijf Gent
  • Verhaegen Rik, havenkapitein, havenbedrijf Gent
 • Nederland
  • de Meyer Ron, veiligheidscoördinator Provincie Zeeland