CAMHIE

CAMHIE is de afkorting van Computer-Assisted Modelling of HAZMAT Incident Emissions. Duidelijker gezegd: CAMHIE berekent de contour van een gifwolk. De contour kan op een kaart gelegd worden zodat de omvang en implicaties van het incident duidelijk worden.

Opzet

Top

Het opzet van CAMHIE is:

  • een eenvoudig model
  • bruikbaar in operationele situaties
  • door de brandweer
  • met terugrekenkracht

Terugrekenkracht

Top

De terugrekenkracht is een belangrijke eigenschap van CAMHIE. Als op het terrein metingen worden uitgevoerd en de resultaten worden ingevoerd in het programma, dan past CAMHIE de gemodelleerde contour aan de realiteit aan. Op dezelfde wijze kan ook de evolutie van de gifwolk gevolgd worden. De wolk wordt aan de hand van in de tijd herhaalde metingen steeds opnieuw berekend.

De terugrekenkracht van CAMHIE heeft nog een belangrijk voordeel. Het is niet nodig dat de brontermen (aard en hoeveelheid van de ontsnappende stof) precies gekend zijn om brekeningen te kunnen doen. In de praktijk is het meestal onmogelijk om de brontermen tijdig te preciseren (wie gaat de diameter van een gevaarlijk lek opmeten?) Aan de hand van minstens 2 terreinmetingen kan CAMHIE met voldoende nauwkeurigheid de nodige voorspellingen doen.

GIS

Top

Met behulp van een Geografisch Informatiesysteem (GIS) worden de opeenvolgende contouren geprojecteerd op een kaart. Bedreigde gebieden worden afgebakend. Schuilmaatregelen of evacuaties kunnen met kennis van zaken voorbereid worden.

Stofidentificatie

Top

Belangrijk is te weten dat CAMHIE de gevaarlijke stof niet identificeert. In het geval dat de identiteit van de ontsnappende stof onbekend is, moeten metingen op het terrein (en eventueel monsteranalyses) uitkomst bieden.

Ontwikkeling

Top

De ontwikkeling van CAMHIE kostte 206 000 EUR. Dit bedrag werd door FOD Binnenlandse Zaken uit het Seveso-fonds ter beschikking gesteld van de provinciegouverneur van Oost-Vlaanderen.

Voor de ontwikkeling van CAMHIE heeft de gouverneur beroep gedaan op CEMAC vzw en op de vakgroep BIOMATH van de Universiteit Gent. Het proces werd gestuurd door een groep samengesteld uit vertegenwoordigers van een aantal Belgische brandweerkorpsen.

Samenwerking

Top

CAMHIE is meer dan software alleen. Om het programma effectief te kunnen gebruiken zijn afspraken en samenwerking nodig. De afspraken betreffen het vastleggen van meetpunten, het juiste gebruik ervan, standaardprocedures en reflexafstanden. Reflexafstanden zijn afstanden die preventief zijn vastgesteld in afwachting van preciese gegevens over het risico. Reflexafstanden dienen om hulpdiensten te beschermen tegen onvoldoende gekende gevaren.

Samenwerking tussen verschillende korpsen is nodig om voldoende meetploegen te kunnen uitsturen en een permanentie te verzekeren. De samenwerking kadert in de vorming van de hulpverleningszones.

Meer info

Top

Wie meer wil weten over CAMHIE kan hier de presentaties downloaden, die op 3 mei 2005 gegeven werden ter gelegenheid van de voorstelling van het product aan de Belgische brandweerkorpsen: