Rijksarchief Beveren

De bestanden van 1792 tot 1900 worden bewaard in het Rijksarchief in Beveren.

Het provinciaal archief beschikt over een exemplaar van de inventarissen.

Rijksarchief Beveren

Kruibekesteenweg 39/1, 9120 Beveren
tel. 03 750 29 77
fax 03 750 29 70 
e-mail: rijksarchief.beveren@arch.be

Bestand Fonds Scheldedepartement

 • termini: 1792 - 1815
 • omvang: 400 meter
 • toegangen: inventaris op steekkaarten, 80% van de steekkaarten is ingevoerd in het archiefbeheersysteem van het provinciebestuur, voor enkele deelinventarissen zijn er geprinte versies

Bestand Hollands Fonds

 • termini: 1815 – 1830
 • omvang: 142 meter
 • toegang: C. De Roo, Inventaris van het archiefbestand genaamd 'Hollands Fonds' van het provinciebestuur Oost-Vlaanderen tijdens het Verenigd Koninkrijk, 1815-1830. Provinciebestuur Oost-Vlaanderen, Gent, 1999, 528 p.

Bestand 1830 - 1850

 • termini: 1830 – 1850
 • toegang: C. De Roo, Inventaris van het archiefbestand 1830–1850, provinciebestuur Oost-Vlaanderen, Gent, 1999, 711 p.

Bestand 1850 - 1870

 • termini: 1850 – 1870
 • toegangen: C. De Roo, Voorlopige inventaris. Archiefbeschrijvingen in numerieke volgorde: nummers 1 tot 1815, 2001. Werkdocument; voor de nummers 1816-3448: beknopte overdrachtslijst
 • omvang van de bestanden 1830 - 1850 en 1850 - 1870: 570 meter

Bestand provinciebestuur Oost-Vlaanderen 1870 – 1900

 • de inventaris op steekkaarten
 • de inventaris wordt verwerkt in het archiefbeheersysteem van het provinciaal archief