Rijksarchief Gent

De bestanden van 1792 tot 1900 worden bewaard in het Rijksarchief in Gent.

Het provinciaal archief beschikt over een exemplaar van de inventarissen.

Rijksarchief Gent

Bagattenstraat 43, 9000 Gent
tel. 09 265 76 70
fax 09 265 76 79 
e-mail: rijksarchief.gent@arch.be

Bestand Fonds Scheldedepartement

 • termini: 1792 - 1815
 • omvang: 400 meter
 • toegangen: inventaris op steekkaarten, 80% van de steekkaarten is ingevoerd in het archiefbeheersysteem van het provinciebestuur, voor enkele deelinventarissen zijn er geprinte versies

Bestand Hollands Fonds

 • termini: 1815 – 1830
 • omvang: 142 meter
 • toegang: C. De Roo, Inventaris van het archiefbestand genaamd 'Hollands Fonds' van het provinciebestuur Oost-Vlaanderen tijdens het Verenigd Koninkrijk, 1815-1830. Provinciebestuur Oost-Vlaanderen, Gent, 1999, 528 p.

Bestand 1830 - 1850

 • termini: 1830 – 1850
 • toegang: C. De Roo, Inventaris van het archiefbestand 1830–1850, provinciebestuur Oost-Vlaanderen, Gent, 1999, 711 p.

Bestand 1850 - 1870

 • termini: 1850 – 1870
 • toegangen: C. De Roo, Voorlopige inventaris. Archiefbeschrijvingen in numerieke volgorde: nummers 1 tot 1815, 2001. Werkdocument; voor de nummers 1816-3448: beknopte overdrachtslijst
 • omvang van de bestanden 1830 - 1850 en 1850 - 1870: 570 meter

Bestand provinciebestuur Oost-Vlaanderen 1870 – 1900

 • de inventaris op steekkaarten