Archief

Bestanden

Top

Het archief van de provincie Oost-Vlaanderen bewaart de documenten van het provinciebestuur Oost-Vlaanderen vanaf het jaar 1900.

In de eerste plaats vind je hier de documenten van de gouverneur, deputatie, provincieraad en de provinciale diensten.

Het Provinciaal Archief is ook in het bezit van bepaalde dossiers van de Oost-Vlaamse lokale besturen (gemeentebesturen, ocmw's, kerkfabrieken, polders en wateringen) indien het provinciebestuur toezicht uitoefende over de behandelende materie.

In het Provinciaal Archief kunnen een aantal gedrukte bronnen geraadpleegd worden zoals de officiële processen-verbaal van de provincieraad van 1837 tot heden, het Exposé/Vertoog/Jaarverslag van de provincie Oost-Vlaanderen van 1833 tot heden en het Bestuursmemoriaal van de provincie Oost-Vlaanderen van 1817 tot heden.

Interessante archiefreeksen zijn de dossiers over de gemeente- en provincieraadsverkiezingen, de notulen van de provincieraad en deputatie, de vergunningsaanvragen in het kader van de wet op de hinderlijke inrichtingen, dossiers werken in kerken en scholen, rooiplannen en buurtwegwijzigingen, …

Daarnaast is er ook nog een afficheverzameling en een fototheek aanwezig.

De provinciale archiefbestanden van vóór 1900, met name het Fonds Scheldedepartement, het Hollands Fonds en de bestanden 1830-1850 en 1850-1870, worden bewaard in het rijksarchief te Gent.

In uitvoering van de gewijzigde archiefwet, werd in 2015 gestart met de overdracht van de dossiers ouder dan dertig jaar aan het rijksarchief. De teruggave van het provinciaal archief aan het rijksarchief zal gefaseerd worden uitgevoerd.
De volgende bestanden werden al overgebracht: de registers, de archiefbestanden van de arrondissementscommissariaten, het bestand Griffie, het bestand van het Provinciaal Comité voor de Nationale Erkentelijkheid.

Toegangen

Top

Een inventaris op steekkaarten, een databank en overdrachtslijsten.
De inventaris wordt systematisch ingevoerd in het archiefbeheersysteem.

Adres en bereikbaarheid

Top

Pelikaanstraat 38, 9000 Gent

Parkeergelegenheid:
parking P3 Zuid, Woodrow Wilsonplein of parking P2 Reep, Seminariestraat 9. 
Openbaar vervoer: de Lijn - bushalte Woodrow Wilsonplein, tramhaltes Vlaanderenstraat of Brabantdam.

Openingsuren leeszaal

Top

Dinsdag of op afspraak van 9 tot 12 uur en van 13.30 tot 16.30 uur.

Raadpleging

Top

De raadpleging is gratis, maar onderworpen aan het reglement betreffende de leeszaalwerking en de openbaarheid van archiefdocumenten van het provinciaal archief.

Contact

dienst Griffie
Provinciaal archief
Pelikaanstraat 38
9000 Gent
09 267 87 52
archief@oost-vlaanderen.be

Rijksarchief Gent