Budget 2017

De ontvangsten uit exploitatie worden geraamd op 246,4 mln EUR, de exploitatie-uitgaven worden geraamd op 235,9 mln EUR. Dat geld gaat naar goederen en diensten (22.4%), personeelskosten (administratie 37.4% en gesubsidieerd onderwijzend personeel 23.4%), subsidies (14.8%), financiële uitgaven (1.3%) en andere (0.7%).

In 2018 zijn voor 49.5 mln EUR investeringen gebudgetteerd, o.m in de provinciale domeinen, de provinciale scholen en musea, fietspaden, waterbeheersing, ….

Naast de exploitatie en investeringsuitgaven zijn ook de nodige budgetten voorzien voor aflossingen leningen (12.9 mln).

Het budget 2017 sluit met een positief resultaat op kasbasis van 71.2 mln EUR, waarvan 64,1 mln EUR bestemd is. Deze bestemde gelden dienen voor investeringen campus Paulo (0.3 mln), de realisatie van een nieuw provinciehuis (48.0 mln) en voor innovatie en investeringen (15,8 mln).

Budget 2016