Belastingen


E-loket - gebruik onderstaande links

Vragen omtrent het on-line invullen en indienen van de aangifte kunnen worden gesteld via het telefoonnummer 09 267 73 65

Algemene informatie


De provincie heft twee soorten belastingen: de opcentiemen op de onroerende voorheffing en de algemene provinciebelasting. Voor het aanslagjaar 2017 bedraagt het aantal opcentiemen op de onroerende voorheffing 295.

De algemene provinciebelasting geldt zowel voor gezinnen als voor bedrijven (zelfstandigen en vennootschappen).

Gezinnen

Elk gezin is de belasting verschuldigd afzonderlijk per woning die door het gezin wordt gebruikt of tot gebruik wordt voorbehouden en op het grondgebied van de provincie Oost-Vlaanderen is gelegen, ongeacht of het een hoofdverblijfplaats dan wel een andere verblijfplaats betreft.

Bedrijven

Elke belastingplichtige (zelfstandige of vennootschap) is de belasting verschuldigd afzonderlijk per vestiging die door hem/haar wordt gebruikt of tot gebruik wordt voorbehouden en op het grondgebied van de provincie Oost-Vlaanderen is gelegen.