Belastingen


E-loket - gebruik onderstaande links

Net zoals vorige jaren is het mogelijk de aangifte APB-Bedrijven on-line te doen door gebruik te maken van:

 • uw elektronische identiteitskaart (na installatie van de kaartlezer en de certificaten van de elektronische identiteitskaart op uw PC)
  Info omtrent de installatie
  Algemene info (instructie-filmpje).
  Electronische identiteitskaart
 • of uw Isabel-kaart (na installatie van de kaartlezer en de Isabel-software op uw PC)
  extra info bij vragen/problemen;
 • of uw federaal token (ook bruikbaar voor de aangifte van de personenbelasting - Tax-on-web)
  extra info bij vragen/problemen.
  Token
 • Opgelet !
  Enkel het burgertoken kan gebruikt worden.
  Boekhoudkantoren die gebruikmaken van Tax-on-Web als volmachthouder, kunnen de userid en het wachtwoord van hun TaxWorkBox NIET gebruiken.
  Zij kunnen ofwel een burgertoken aanvragen, ofwel gebruikmaken van hun elektronische identiteitskaart.

Vragen omtrent het on-line invullen en indienen van de aangifte kunnen worden gesteld via de telefoonnummers 09 267 73 15, 09 267 73 54, 09 267 73 72 of 09 267 73 14

Algemene informatie


De provincie heft twee soorten belastingen: de opcentiemen op de onroerende voorheffing en de algemene provinciebelasting. Voor het aanslagjaar 2015 bedraagt het aantal opcentiemen op de onroerende voorheffing 295.

De algemene provinciebelasting geldt zowel voor gezinnen als voor bedrijven (zelfstandigen en vennootschappen).

Gezinnen

Elk gezin is de belasting verschuldigd afzonderlijk per woning die door het gezin wordt gebruikt of tot gebruik wordt voorbehouden en op het grondgebied van de provincie Oost-Vlaanderen is gelegen, ongeacht of het een hoofdverblijfplaats dan wel een andere verblijfplaats betreft.

Bedrijven

Elke belastingplichtige (zelfstandige of vennootschap) is de belasting verschuldigd afzonderlijk per vestiging die door hem/haar wordt gebruikt of tot gebruik wordt voorbehouden en op het grondgebied van de provincie Oost-Vlaanderen is gelegen.