Gezinnen

Elk gezin is de belasting verschuldigd afzonderlijk per woning die door het gezin wordt gebruikt of tot gebruik wordt voorbehouden en op het grondgebied van de provincie Oost-Vlaanderen is gelegen, ongeacht of het een hoofdverblijfplaats dan wel een andere verblijfplaats betreft.

De belasting wordt per woning berekend op basis van de belastbare oppervlakte.

Tarieven

Top

Voor een totale belastbare gebouwde en/of ongebouwde oppervlakte

 • tot 10 000 m²: 33,60 EUR,
 • van meer dan 10 000 m² tot 12 500 m²: 67,60 EUR,
 • van meer dan 12 500 m² tot 15 000 m²: 101,10 EUR,
 • van meer dan 15 000 m² tot 17 500 m²: 134,70 EUR,
 • van meer dan 17 500 m² tot 20 000 m²: 168,20 EUR,
 • van meer dan 20 000 m² tot 25 000 m²: 235,70 EUR,
 • van meer dan 25 000 m² tot 30 000 m²: 303,00 EUR,
 • meer dan 30 000 m²: 404,10 EUR, vermeerderd met 33,60 EUR per schijf van 5 000 m² boven de 30 000 m².

Ontheffingen

Top

Volgende categorieën kunnen mits een tijdige aanvraag ontheffing van de belasting bekomen:

 • gezinnen die het bewijs leveren dat de referentiepersoon van het gezin op 1 januari van het aanslagjaar geniet van de voorkeurtarieven inzake de verzekering voor geneeskundige verzorging op basis van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, met latere wijzigingen,
 • gezinnen die het bewijs leveren dat de referentiepersoon van het gezin op 1 januari van het aanslagjaar geniet van het recht op maatschappelijke integratie op basis van de wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie.

Betaalinformatie

Top
 • Voor de Algemene Provinciebelasting-Gezinnen (APB-Gezinnen) geldt het rekeningnummer (IBAN) BE47 0972 4900 7080. De BIC-code is GKCCBEBB.
 • Bij een betaling moet steeds de gestructureerde mededeling worden gebruikt. Deze gestructureerde mededeling staat onderaan op de overschrijving naast de vermelding 'Mededeling'.