Bedrijven

Elke belastingplichtige (zelfstandige of vennootschap) is de belasting verschuldigd afzonderlijk per vestiging die door hem/haar wordt gebruikt of tot gebruik wordt voorbehouden en op het grondgebied van de provincie Oost-Vlaanderen is gelegen.

De belasting wordt per vestiging berekend op basis van de belastbare oppervlakte.

Tarieven

Top

Voor alle belastingplichtigen (uitgezonderd de agrarische bedrijven) met een totale belastbare gebouwde en/of ongebouwde oppervlakte:

  • tot 0,5 ha: 0,033 EUR/m² gebouwde oppervlakte, 0,017 EUR/m² ongebouwde oppervlakte, met een minimum van 127,40 EUR
  • van meer dan 0,5 ha tot 1 ha: 0,135 EUR/m² gebouwde oppervlakte, 0,067 EUR/m² ongebouwde oppervlakte,
  • van meer dan 1 ha tot 10 ha: 0,267 EUR/m² gebouwde oppervlakte, 0,135 EUR/m² ongebouwde oppervlakte,
  • meer dan 10 ha: 0,402 EUR/m² gebouwde oppervlakte, 0,202 EUR/m² ongebouwde oppervlakte.

Voor openluchtrecreatieve bedrijven wordt - naast de gewone taxatie voor de gebouwde oppervlakte - de ongebouwde oppervlakte belast tegen 0,017 EUR/m², met dien verstande dat steeds de minimumbelasting van 127,40 EUR verschuldigd is.

Belastingplichtigen die door hun aard en voor de uitvoering van hun bedrijvigheid ook effectief teeltgronden en/of serres voor landbouw en/of tuinbouw gebruiken, worden - naast de gewone taxatie voor de andere belastbare gebouwde en/of ongebouwde oppervlakten - voor bedoeld areaal belast tegen het tarief voor agrarische bedrijven.

Voor agrarische bedrijven

Forfaitair: 127,40 EUR tot 20 ha landbouwoppervlakte en 5 ha tuinbouwoppervlakte in open lucht en 3 000 m² tuinbouwoppervlakte in serres,

Meer dan 20 ha landbouwoppervlakte en/of 5 ha tuinbouwoppervlakte in open lucht en/of 3 000 m² tuinbouwoppervlakte in serres: 127,40 EUR, vermeerderd met:

  • 10,05 EUR per bijkomende ha of gedeelte van ha boven de 20 ha landbouwoppervlakte,
  • 30,11 EUR per bijkomende ha of gedeelte van ha boven de 5 ha tuinbouwoppervlakte in open lucht;
  • 0,061 EUR per bijkomende m² of gedeelte van m² boven de 3 000 m² tuinbouwoppervlakte in serres.

Voor belastingplichtigen die op 1 januari van het aanslagjaar een rust- en/of overlevingspensioen ontvangen, wordt de belasting per vestiging vastgesteld op 33,60 EUR.

Betaalinformatie

Top
  • Voor de Algemene Provinciebelasting-Bedrijven (APB-Bedrijven) geldt het rekeningnummer (IBAN) BE21 0972 4900 9003. De BIC-code is GKCCBEBB.
  • Bij een betaling moet steeds de gestructureerde mededeling worden gebruikt. Deze gestructureerde mededeling staat onderaan op de overschrijving naast de vermelding 'Mededeling'.