Wapen & vlag

Wapenschild provincie Oost-Vlaanderen Vlag provincie Oost-Vlaanderen

Componenten van het nieuwe officiële wapen

  • in goud een leeuw van sabel, geklauwd en getongd van keel;
  • het schild getopt met een gravenkroon met dertien parels, waarvan drie verheven, en gehouden door twee leeuwen van sabel, geklauwd en getongd van keel;
  • het geheel geplaatst op een sokkel van drie treden van zilver.

De leeuw is verbonden met de geschiedenis van het graafschap Vlaanderen. Het oudst gekende wapenzegel, dat dateert van 1162 en toebehoorde aan Filips van de Elzas, draagt al de beeltenis van de graaf, beschermd door een schild met een leeuw. Alle graven van Vlaanderen hebben de leeuw in hun wapenschild gedragen en na hen namen ook de Bourgondische hertogen hem op in verschillende heraldische samenstellingen.

De vlag bestaat uit:

  • een achtergrond met groene en witte banen;
  • en een zwarte leeuw, rood geklauwd en getongd.

De groene kleur verwijst naar de toenemende zorg voor het milieu. De witte banen verwijzen naar de Oost-Vlaamse waterlopen.