Dienstverlening van a tot z voor lokale besturen

Hier vind je de dienstverlening (in trefwoorden) van het provinciebestuur en de Vlaamse en federale diensten binnen de provincie Oost-Vlaanderen aan de lokale besturen. Per onderdeel geeft het respectieve logo aan welke overheid bevoegd is.

Onderstaande Gids voor Lokale Besturen is een aanvulling op de Gids voor Oost-Vlamingen, die de dienstverlening voor burgers bevat. 


Je zoekt informatie over...Kijk bij het trefwoord...
Oost-Vlaamse Bestuursacademie (OBAC) Vorming
Opleiding Vorming
Opgravingen Archeologie
OVINOB Bibliotheekwerking
Open Monumentendag Erfgoed
Overtredingen Gemeentelijke administratieve sancties
Openbaar vervoer Mobiliteit
Onderhoudspremie Monumentenzorg
Open Monumentendag Monumentenzorg
Ouderen Ouderen
OCMW OCMW
OCMW-overleg OCMW
Oost-Vlaamse Politieacademie (OPAC) Politiezaken
Onderwijs Subsidies en premies
Onderhoudspremie Subsidies en premies
Onderwijs Uitleendiensten
Ontwikkelingssamenwerking Ontwikkelingssamenwerking
Onderwijs Onderwijs
Opleiding Natuur- en milieueducatie