Dienstverlening van a tot z voor lokale besturen

Hier vind je de dienstverlening (in trefwoorden) van het provinciebestuur en de Vlaamse en federale diensten binnen de provincie Oost-Vlaanderen aan de lokale besturen. Per onderdeel geeft het respectieve logo aan welke overheid bevoegd is.

Onderstaande Gids voor Lokale Besturen is een aanvulling op de Gids voor Oost-Vlamingen, die de dienstverlening voor burgers bevat. 


Je zoekt informatie over...Kijk bij het trefwoord...
Grafmonumenten Begraafplaatsen
Geurhinder Klachten
Geluidshinder Klachten
Grondwater Bodem
Gemeenteraadsverkiezingen Verkiezingen
GIS Brandweer
Gebiedsgerichte werking Gebiedsgerichte werking
Gemeentelijke administratieve sancties Gemeentelijke administratieve sancties
Geografisch InformatieSysteem (GIS) Geografisch InformatieSysteem (GIS)
GIS Geografisch InformatieSysteem (GIS)
Gis Oost Geografisch InformatieSysteem (GIS)
Gemeentelijk ruimtelijk structuurplan (GRS) Ruimtelijke ordening
Gemeentelijke ruimtelijke planning Ruimtelijke ordening
Gemeenschapscentra Subsidies en premies
Grondwater Water
Geluidshinder Geluid
Geluidsmateriaal Geluid
Geluidsmeting Geluid