Dienstverlening van a tot z voor lokale besturen

Hier vind je de dienstverlening (in trefwoorden) van het provinciebestuur en de Vlaamse en federale diensten binnen de provincie Oost-Vlaanderen aan de lokale besturen. Per onderdeel geeft het respectieve logo aan welke overheid bevoegd is.

Onderstaande Gids voor Lokale Besturen is een aanvulling op de Gids voor Oost-Vlamingen, die de dienstverlening voor burgers bevat. 


Archeologie
De archeoloog van het provinciebestuur Oost-Vlaanderen is het centrale aanspreekpunt voor alles wat met archeologie te maken heeft in Oost-Vlaanderen. Hij geeft advies over o.a. de toepassing van de archeologische wetgeving of over hoe u op gemeentelijk vlak kan omgaan met archeologie. Vondsten en sporen kan u bij hem laten registreren en identificeren. Als dat nodig is, organiseert hij preventieve noodonderzoeken en werfcontroles, eventueel via projectarcheologie.
De provinciale archeoloog is de schakel tussen burger en openbare diensten, tussen grondvernielende activiteiten en erfgoedbeheer, tussen lokale en centrale besturen.
Het provinciebestuur beschikt ook over een archeologisch museum (pam Velzeke en Ename), waar u terecht kan voor bredere publiekswerking.

Contact

dienst Erfgoed
PAC Het Zuid
Woodrow Wilsonplein 2, 9000 Gent
tel. 09 267 72 30