Dienstverlening van a tot z voor lokale besturen

Hier vind je de dienstverlening (in trefwoorden) van het provinciebestuur en de Vlaamse en federale diensten binnen de provincie Oost-Vlaanderen aan de lokale besturen. Per onderdeel geeft het respectieve logo aan welke overheid bevoegd is.

Onderstaande Gids voor Lokale Besturen is een aanvulling op de Gids voor Oost-Vlamingen, die de dienstverlening voor burgers bevat. 


Afval
Alle Oost-Vlaamse gemeenten hebben hun taken in het afvalbeleid geheel of gedeeltelijk overgedragen aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden of intercommunales.
De Oost-Vlaamse afvalintercommunales komen regelmatig samen in een overlegplatform. Het provinciebestuur coördineert dat platform.
Taken van het overlegplatform zijn o.a. het uitwerken van gezamenlijke sensibiliseringscampagnes rond gemeenschappelijke problemen zoals bv. zwerfvuil, sluikstorten en sluikstoken en het streven naar afstemming van de verschillende retributiesystemen.

Contact

provinciaal centrum voor Milieuonderzoek (PCM)
Godshuizenlaan 95, 9000 Gent
tel. 09 267 89 00