Dienstverlening van a tot z voor lokale besturen

Hier vind je de dienstverlening (in trefwoorden) van het provinciebestuur en de Vlaamse en federale diensten binnen de provincie Oost-Vlaanderen aan de lokale besturen. Per onderdeel geeft het respectieve logo aan welke overheid bevoegd is.

Onderstaande Gids voor Lokale Besturen is een aanvulling op de Gids voor Oost-Vlamingen, die de dienstverlening voor burgers bevat. 


Landbouw & platteland
- Infoloket voor landbouw & platteland
Niet elke Oost-Vlaamse gemeente heeft een ambtenaar die bevoegd is voor land- en tuinbouw. Het provinciebestuur steunt daarom de gemeenten. Er wordt informatie uitgewisseld over de thema's ruimtelijke ordening, erfbeplanting, erosiebestrijding, natuurrijk landbouwbeheer, rattenbestrijding, kleinschalige waterzuivering, landschapsbedrijfsplannen, landbouweducatie ...
Het provinciebestuur biedt daarvoor aan:
- een centraal aanspreekpunt (loket);
- informatiecampagnes en regiovergaderingen;
- een digitale nieuwsbrief en andere vormen van communicatie;
- Pacht en prijzij;
Een prijzijbarema is de vergoeding aan de vorige pachter verschuldigd voor de verbetering van de grond. Bepaling van de prijzij gebeurt op basis van de teeltresten, stoppel- en cultuurwaarde van een goed onderhouden grond, de bemesting en de gedane bewerkingen.
De prijzijbarema's worden opgesteld door de Provinciale Landbouwkamer voor Oost-Vlaanderen, in samenwerking met de Vlaamse overheid. Deze barema's zijn door de vrederechters van Oost-Vlaanderen aanvaard. U kan ze opvragen op onderstaand adres.

- Erfbeplanting en landschapsintegratie;
Het provinciebestuur geeft aan iedere geïnteresseerde Oost-Vlaamse land- of tuinbouwer de kans om door erfbeplanting zijn bedrijf zo goed mogelijk in harmonie te brengen met het omliggende landschap. De dienst Landbouw & Platteland maakt in samenspraak met de land- of tuinbouwer een deskundig beplantingsplan, een duidelijke planbeschrijving en een beplantingslijst op.

Ook een gemeente kan bij de dienst Landbouw & Platteland terecht voor het organiseren van een gemeentelijke erfbeplantingsactie. Ook inzake agrarische architectuur en landschapsbeheer kan informatie worden opgevraagd.

Om de twee jaar zet de Provinciale Landbouwkamer een wedstrijd op het getouw voor het selecteren van het mooiste erf.

- Analyse landbouwtellingen;
De dienst Landbouw & Platteland van het provinciebestuur verzamelt landbouwgegevens van het NIS op gemeentelijk niveau. Wilt u een overzicht van de belangrijkste cijfers of de evolutie van de land- en tuinbouwsector in uw gemeente? Contacteer het loket voor landbouw & platteland!

- Provinciale Kwaliteitskamer voor Oost-Vlaanderen;
In functie van bouw- en infrastuctuurprojecten, die mee gefinancierd worden door Oost-Vlaamse, Vlaamse en Europese middelen, onder andere in het kader van het Programma voor Plattelandsontwikkeling, komt de werking van de Provinciale Kwaliteitskamer in beeld.
Bij projecten, zoals bv. de inrichting van een dorpsplein of een ontmoetingsplaats, is de impact van de publieke ruimte zeer groot. Vanuit de brede maatschappelijke verwachtingen voor het platteland wordt gezocht naar een kwalitatieve oplossing met betrekking tot vormgeving, samenhang met context (landschap, dorpskern, ...), publieke toegankelijkheid en duurzaamheid.

Contact

dienst Landbouw & Platteland
Huis van de Economie
Seminariestraat 2, 9000 Gent
tel. 09 267 86 79