Dienstverlening van a tot z voor lokale besturen

Hier vind je de dienstverlening (in trefwoorden) van het provinciebestuur en de Vlaamse en federale diensten binnen de provincie Oost-Vlaanderen aan de lokale besturen. Per onderdeel geeft het respectieve logo aan welke overheid bevoegd is.

Onderstaande Gids voor Lokale Besturen is een aanvulling op de Gids voor Oost-Vlamingen, die de dienstverlening voor burgers bevat. 


Archief
De zorg en het beheer van het gemeente- en ocmw-archief is van grote betekenis voor de actuele dossierbehandeling enerzijds en anderzijds als lokaal geheugen. Die problematiek wordt opgevolgd door de beleidsmedewerker voor geschiedenis waarbij u terecht kunt voor advies, ondersteuning en hulp op maat. Specifieke aandacht gaat uit naar inventarisatie, conservatie en restauratie, microfilming, digitalisering, publieksontsluiting, opname en behartiging van private archieven (bedrijven, verenigingen, families), regionaal overleg, projecten met, voor en over gemeente- en ocmw-archieven. De provinciale beleidsmedewerker geschiedenis slaat ook bruggen tussen openbare archiefdiensten, private archiefinstellingen en het Rijksarchief. Acute problemen in verband met het gemeente- of ocmw-archief kunnen middels het provinciaal erfgoeddepotbeleid een oplossing vinden.

Contact

dienst Erfgoed
PAC Het Zuid
Woodrow Wilsonplein 2, 9000 Gent
tel. 09 267 72 62