Provincieraad

Wat de gemeenteraad is voor de gemeente, is de provincieraad op provincieniveau. De provincieraad legt de beleidsopties vast in aangelegenheden van provinciaal belang: cultuur, milieu, welzijn, gezondheid, provinciaal onderwijs, toerisme, economie, leefmilieu ... De raad verwezenlijkt dat beleid door initiatieven van derden te steunen en door eigen initiatieven te nemen.

Het aantal provincieraadsleden is afhankelijk van het aantal inwoners van de provincie. Met ongeveer
1 462 000 inwoners telt Oost-Vlaanderen 72 raadsleden. Zij worden om de zes jaar via rechtstreekse verkiezingen aangeduid door de kiesgerechtigde Oost-Vlamingen. Op 14 oktober 2012 waren de laatste verkiezingen.

Na de provincieraadsverkiezingen van 14 oktober 2012 werd op 3 december 2012 de nieuwe provincieraad geïnstalleerd.

Zetelverdeling
De politieke samenstelling zag er op 3 december 2012 als volgt uit:

  • N-VA: 21 leden
  • CD&V: 15 leden
  • Open VLD: 15 leden
  • sp.a: 9 leden
  • Vlaams Belang: 6 leden
  • Groen: 6 leden

Onder de 72 raadsleden zijn 40 mannen en 32 vrouwen, 30 zijn herverkozen en 42 zijn nieuw ten opzichte van de vorige samenstelling van de provincieraad.

Bestuursmeerderheid
CD&V, Open VLD en sp.a vormen samen de bestuursmeerderheid.

Provincieraadsvoorzitter
De zittingen van de provincieraad worden geleid door de provincieraadsvoorzitter, die verkozen wordt door en onder de raadsleden. De huidige provincieraadsvoorzitter is Greet De Troyer (sp.a).

Bureau
Het bureau staat in voor de algemene organisatie en werking van de zittingen van de provincieraad en de commissies en voor alle materiële behoeften die daarmee samenhangen ter ondersteuning van de provincieraadsleden.

Uitgebreid bureau
De gedeputeerden kunnen bij uitbreiding uitgenodigd worden op de vergadering van het bureau voor zaken die betrekking hebben op de organisatie van de provincieraad. In dat geval zetelt het bureau als uitgebreid bureau. Het uitgebreid bureau bereidt ook de provincieraad politiek voor.

Wie is wie?

Via de zoekmodule 'wie is wie?' kan je bepaalde raadsleden opzoeken of de volledige samenstelling van de provincieraad opvragen.

Commissies

Samenstelling en vergaderdata 2017 + 2018

Fracties

Samenstelling van de 6 fracties in de provincieraad

Zittingen

Vergaderdata 2017 + 2018

Live video van de zittingen

De zittingen van de provincieraad zijn openbaar. Elke geïnteresseerde kan ze bijwonen.

Agenda

De zittingen van de provincieraad zijn openbaar. Elke geïnteresseerde kan ze bijwonen. De agenda is vanaf ongeveer een week voor de zitting te raadplegen.

Verenigingen

Overzicht van de provinciale vertegenwoordigers (aangeduid door de provincieraad) in intercommunales, vzw's en paraprovinciale instellingen

Schriftelijke vragen

Schriftelijke vragen gesteld door provincieraadsleden vanaf 2005