Provincieraad - Subsidiereglement politieke partijen

Officiële benaming

Subsidiereglement politieke partijen van 16 februari 2011, zoals herzien op 7 september 2011 (in werking vanaf 1 januari 2011)

Contact

dienst Griffie
Provinciehuis
Gouvernementstraat 1
9000 Gent
09 267 81 09
griffie@oost-vlaanderen.be