Provinciale subsidies

Je wil een toelage ontvangen?

Top

Het provinciebestuur biedt binnen heel wat sectoren de mogelijkheid tot financiële ondersteuning aan. Een aanvraag richt je rechtstreeks tot de dienst die de subsidie uitschrijft.

De controle op de aanwending van de toelagen

Top

Sinds 1 januari 2006 is een nieuwe reglementering van toepassing op de verantwoording van provinciale subsidies.

De voornaamste wijzigingen tov. het vroegere reglement bestaan in:

  • De controle op de aanwending van de toelagen
  • De reservevorming

Met het oog op de financiële controle moeten de begunstigde verenigingen voor alle subsidies een aantal verantwoordingsstukken indienen.

Afhankelijk van het bedrag van de subsidie dienen bepaalde standaardschema's te worden ingevuld, die gebaseerd zijn op de vereenvoudigde boekhouding van de vzw's.

Het nieuwe reglement is van toepassing op subsidies toegekend vanaf 1 januari 2006.

De verantwoording van de projectsubsidies wijzigt niet.

Voor verenigingen die een algemene (dubbele) boekhouding voeren, verandert er niets aan de verantwoording van de toelage. Zij kunnen steeds hun jaarrekening als verantwoording voorleggen.

De reservevorming

Top

In bepaalde gevallen zal het aanleggen van reserves mogelijk zijn.
De controle naar de omvang van de reservevorming zal vanaf 2007 gebeuren aan de hand van de jaarrekening of de schema's die voorgelegd worden ter verantwoording van de toelage.

Inlichtingen

Top

Voor verdere inlichtingen kan je steeds terecht bij de verantwoordelijke van de bevoegde directie.