Bestuursmemoriaal

Bestuursmemoriaal

Bestuursmemoriaal van 07-12-2017

Eerder verschenen

Wat?

Top

Het bestuursmemoriaal is op provinciaal niveau wat het Staatsblad op nationaal niveau is.

Het bevat onder andere:

  • de besluiten getroffen door de provincieraad;
  • omzendbrieven van hogere besturen;
  • omzendbrieven van de gouverneur.

Het bestuursmemoriaal verschijnt elke eerste donderdag van de maand (uitgezonderd in augustus en september).

Inlichtingen

Top

Griffie
Gouvernementstraat 1
9000 Gent
tel. 09-267 81 30
e-mail: griffie@oost-vlaanderen.be