De gouverneur

gouverneur Jan Briers

Sinds 1 februari 2013 is Jan Briers gouverneur van de Provincie Oost-Vlaanderen. Hij is de regeringscommissaris van de federale en Vlaamse overheid in zijn provincie. Daarnaast is hij voorzitter van de deputatie. Hierdoor is hij bemiddelaar en bruggenhoofd tussen de verschillende overheden die actief zijn in de provincie: de federale overheid, de Vlaamse overheid, het provinciebestuur en de lokale besturen. Hij is mee verantwoordelijk voor de grensoverschrijdende samenwerking vanuit de provincie Oost-Vlaanderen.

Provinciale taken

Top

Hij is voorzitter, zonder stemrecht, van de Oost-Vlaamse deputatie, het uitvoerend bestuursorgaan van de provincie.

Federale taken

Top

Binnen de federale bevoegdheid is hij mee verantwoordelijk voor de integrale veiligheid in Oost-Vlaanderen. De brandweer, het politiebeleid en het wapenvergunningenbeleid vormen de hoofdaccenten van zijn takenpakket. Hij zit ook het provinciaal veiligheidoverleg voor. In geval van zware rampen coördineert hij hulpacties. Daarnaast heeft hij representatieve en protocollaire opdrachten waarvan het begeleiden van de koninklijke familie bij een bezoek aan de provincie de belangrijkste is.

Vlaamse taken

Top

Als Vlaams regeringscommissaris houdt hij toezicht op het correct functioneren van de lokale besturen: steden en gemeenten, ocmw's, polders en wateringen en kerkfabrieken. Hij behandelt alle klachten van de burgers tegen deze besturen. Samen met de deputatie is hij de partner die het dichtst bij de lokale besturen staat. De gouverneur is een schakel tussen het Vlaams Gewest, de provincie, de steden en gemeenten. In dit kader situeren zich zijn initiatieven rond o.a. mobiliteit, ruimtelijke ordening, kenniseconomie en innovatie. De Vlaamse regering wijst hem ook een aantal opdrachten toe voor de strategische ontwikkeling van de provincie. Zo coördineert hij het Project Gentse kanaalzone en het Parkbosproject.

Contact

Provinciehuis
Gouvernementstraat 1
9000 Gent
tel. 09 267 80 25
bjorn.heirbrant@bz.vlaanderen.be

Het kabinet van de gouverneur

Contactgegevens van de kabinetsmedewerkers van de gouverneur.

Ere-gouverneur André Denys

Op donderdag 31 januari 2013 ging André Denys op pensioen als gouverneur van Oost-Vlaanderen.
Hij zette zich 8 jaar onafgebroken in voor Oost-Vlaanderen en de Oost-Vlamingen.

Zijn belangrijkste realisaties van die afgelopen 8 jaar werden op 29 november, tijdens zijn officieel afscheid, in de kijker gezet.