Wie is wie?

Gouverneur Briers Jan
De gouverneur is voorzitter van de deputatie.
Enkel wanneer de deputatie zetelt als
administratief rechtscollege heeft de gouverneur
stemrecht.
Eerste Gedeputeerde Vercamer Alexander (CD&V)
communicatie, financieel beheer, landbouw en plattelandsbeleid, interbestuurlijk beleid, toezicht polders, gemeente en OCMW, woordvoerder
 • Communicatie
 • Financieel beheer
 • Gemeente en OCMW
 • Interbestuurlijk beleid
 • Landbouw en plattelandsbeleid
 • Toezicht polders
 • Woordvoerder
 • Tweede Gedeputeerde Versnick Geert (Open Vld)
  economie, ruimtelijke planning, buitenlandse betrekkingen, ICT en e-gov, juridische aangelegenheden
 • Buitenlandse betrekkingen
 • Economie
 • ICT en e-Gov
 • Juridische aangelegenheden
 • Ruimtelijke planning
 • Derde Gedeputeerde Hertog Peter (sp.a)
  mobiliteit, waterbeleid, energie, onderwijs, recreatiedomeinen
 • Energie
 • Mobiliteit
 • Onderwijs
 • Recreatiedomeinen
 • Waterbeleid
 • Vierde Gedeputeerde Dauwe Jozef (CD&V)
  middenstand, cultuur en erfgoed, archiefbeleid, erediensten en vrijzinnigencentra, milieubeleidsplanning
 • Archiefbeleid
 • Cultuur en Erfgoed
 • Erediensten en vrijzinnigencentra
 • Middenstand
 • Milieubeleidsplanning
 • Vijfde Gedeputeerde Bruggeman Hilde (Open Vld)
  personeel en organisatieontwikkeling, interne kwaliteit, sport, ruimtelijke vergunningen, patrimonium
 • Interne kwaliteit
 • Patrimonium
 • Personeel en organisatieontwikkeling
 • Ruimtelijke vergunnningen
 • Sport
 • Zesde Gedeputeerde Couckuyt Eddy (CD&V)
  ontwikkelingssamenwerking, toerisme, welzijn en jeugd, wonen, gezondheid
 • Gezondheid
 • Ontwikkelingssamenwerking
 • Toerisme
 • Welzijn en jeugd
 • Wonen
 • Provinciegriffier De Smet Albert
  De provinciegriffier is de secretaris
  van de provincieraad en de deputatie.