Provinciale diensten

Bij de documenten onderaan deze pagina vind je een pdf met het organogram.

Provinciegriffier

Top

Albert De Smet
Provinciehuis
Gouvernementstraat 1, 9000 Gent
Tel. 09 267 80 00
E-mail: provinciegriffier@oost-vlaanderen.be

Financieel beheerder

Top

Stefaan Desmet
Provinciaal Administratief Centrum Het Zuid
Woodrow Wilsonplein 2, 9000 Gent
Tel. 09 267 73 79
E-mail: stefaan.desmet@oost-vlaanderen.be

Departement Interne organisatie

Top

Hedwig De Pauw - wnd. adviseur-generaal
Provinciehuis
Gouvernementstraat 1, 9000 Gent
Tel. 09 267 81 24
E-mail: hedwig.de.pauw@oost-vlaanderen.be

Griffie
Martine Haegens - adviseur
Provinciehuis
Gouvernementstraat 1, 9000 Gent
Tel. 09 267 81 09
E-mail: griffie@oost-vlaanderen.be  

Dienst Juridische aangelegenheden en Bestuurszaken
Elke Lauwers - rechtskundig adviseur
Provinciehuis
Gouvernementstraat 1, 9000 Gent
Tel. 09 267 81 17 - fax 09 267 81 91
E-mail: elke.lauwers@oost-vlaanderen.be 

Dienst Integrale kwaliteitszorg
Hilde Moerenhout - coördinator IKZ
Provinciaal Administratief Centrum Gouvernementstraat
Gouvernementstraat 22-24, 9000 Gent
Tel. 09 267 81 20
E-mail: hilde.moerenhout@oost-vlaanderen.be

Dienst Communicatie
Bea Hageman -diensthoofd
Provinciehuis
Gouvernementstraat 1, 9000 Gent 
Tel. 09 267 82 16 - fax 09 267 82 97
Tel. gratis infolijn 0800-94 808
E-mail: info@oost-vlaanderen.be

Interne dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk
Jan De Tollenaere - preventieadviseur-milieucoördinator
Provinciaal Administratief Centrum Gouvernementstraat
Gouvernementstraat 22-24, 9000 Gent
Tel. 09 267 79 56 - fax 09 267 76 99
E-mail: jan.de.tollenaere@oost-vlaanderen.be

Dienst ICT (Informatie- en Communicatietechnologie)  
Paul Fostier - directeur ICT
Provinciaal Administratief Centrum Het Zuid
Woodrow Wilsonplein 2, 9000 Gent
Tel. 09 267 77 09 - fax 09 267 76 99
E-mail: ict@oost-vlaanderen.be

Intern Verzelfstandigd Agentschap eGov
Jan Deckers - adviseur-informaticus
Provinciaal Administratief Centrum Het Zuid
Woodrow Wilsonplein 2, 9000 Gent
Tel. 09 267 77 09 - fax 09 267 76 99
E-mail: egov@oost-vlaanderen.be

Departement Logistiek

Top

Ronny Coopman - adviseur-generaal
Provinciehuis
Gouvernementstraat 1, 9000 Gent
Tel. 09 267 81 22 - fax 09 267 81 97
E-mail: ronny.coopman@oost-vlaanderen.be

Dienst Patrimonium
Kristof Goethals - diensthoofd
Provinciaal Administratief Centrum Gouvernementstraat
Gouvernementstraat 22-24, 9000 Gent
Tel. 09 267 79 00 - fax 09 267 79 99
E-mail: patrimonium@oost-vlaanderen.be

Dienst Aankoop, Transport en Verzending 
Gert Temmerman - diensthoofd
Provinciaal Administratief Centrum Gouvernementstraat
Gouvernementstraat 22-24, 9000 Gent
Tel. 09 267 83 43 - fax 09 267 83 96
E-mail: aankoopdienst@oost-vlaanderen.be

Facilitaire dienst
Martine Secelle - diensthoofd
Provinciehuis
Gouvernementstraat 1, 9000 Gent
Tel. 09 267 82 21 - fax 09 267 82 82
E-mail: facilitaire.dienst@oost-vlaanderen.be

Departement Financiën

Top

Provinciaal Administratief Centrum Het Zuid
Woodrow Wilsonplein 2, 9000 Gent
Tel. 09 267 73 81 - fax 09 267 73 99

Dienst Budget
Frank De Neve - adviseur Provinciaal Administratief Centrum Het Zuid Woodrow Wilsonplein 2, 9000 Gent
Tel. 09 267 73 80 - fax 09 267 73 97
E-mail: budget@oost-vlaanderen.be

Dienst Belastingen
Tom Piens - adviseur
Provinciaal Administratief Centrum Het Zuid
Woodrow Wilsonplein 2, 9000 Gent
Tel. 09 267 73 73 - fax 09 267 73 99
E-mail: tom.piens@oost-vlaanderen.be 

Dienst Boekhouding
Petra De Clus - diensthoofd
Provinciaal Administratief Centrum Het Zuid
Woodrow Wilsonplein 2, 9000 Gent
Tel. 09 267 73 79 - fax 09 267 73 97
E-mail: petra.de.clus@oost-vlaanderen.be

Departement Personeel

Top

Inge Dellaert, directeur
Provinciaal Administratief Centrum Het Zuid
Woodrow Wilsonplein 2, 9000 Gent 
Tel. 09 267 74 93 - fax 09 267 74 98

Dienst Personeelsbeheer
Ann Van der Haegen - diensthoofd
Provinciehuis
Gouvernementstraat 1, 9000 Gent
Tel. 09 267 74 95 - fax 09 267 74 98
E-mail: personeelsdienst@oost-vlaanderen.be

Dienst Werving en Loopbaan
Erik De Gusseme - diensthoofd
Provinciehuis
Gouvernementstraat 1, 9000 Gent
Tel. 09 267 74 63 - fax 09 267 74 98
E-mail: werving&selectie@oost-vlaanderen.be

Dienst Personeel Onderwijs
Hilde Hillaert - diensthoofd
Provinciehuis
Gouvernementstraat 1, 9000 Gent
Tel. 09 267 74 69 - fax 09 267 74 97
E-mail: personeelsdienst.onderwijs@oost-vlaanderen.be

Directie Sport en Recreatiedomeinen

Top

Luc Derudder - directeur
Provinciaal Administratief Centrum Het Zuid
Woodrow Wilsonplein 2, 9000 Gent
Tel. 09 267 76 30 - fax 09 267 76 98
E-mail: luc.derudder@oost-vlaanderen.be 

Sportdienst
Luc Taragola - diensthoofd-sportfunctionaris
Provinciaal Administratief Centrum Het Zuid
Woodrow Wilsonplein 2, 9000 Gent
Tel. 09 267 76 10
E-mail: sport@oost-vlaanderen.be

Sportcentrum Puyenbroeck
Jo Haentjens - diensthoofd sportcentra
Puidonkdreef 1, 9185 Wachtebeke
Tel. 09 342 42 50 (sporthal)/60 (zwembad)/90 (centrale) - fax 09 243 42 48 E-mail: sport.puyenbroeck@oost-vlaanderen.be

Golf Puyenbroeck
Stephan De Sterck - centrumverantwoordelijke
Craenendam 5, 9185 Wachtebeke
Tel. 09 342 42 83 - fax 09 342 42 84
E-mail: golf.puyenbroeck@oost-vlaanderen.be

Sportcentrum De Boerekreek
Jo Haentjens - diensthoofd sportcentra
Sint-Jansstraat 132, 9982 Sint-Jan-in-Eremo (Sint-Laureins)
Tel. 09 379 91 82 - fax 09 379 82 60
E-mail: boerekreek@oost-vlaanderen.be

Domein Puyenbroeck
Dirk Willems - diensthoofd
Puyenbrug 1a, 9185 Wachtebeke
Tel. 09 342 42 42 - fax 09 342 42 59
E-mail: puyenbroeck@oost-vlaanderen.be

Domein Het Leen
Alain Van Ghyseghem - diensthoofd
Gentsesteenweg 80, 9900 Eeklo
Tel. 09 376 74 74 - fax 09 376 74 76
E-mail: het.leen@oost-vlaanderen.be

Recreatiepark De Ster
Lange Rekstraat 30, 9100 Sint-Niklaas
Tel. 03 776 03 48 - 03 777 69 50
E-mail: recreatiepark.dester@scarlet.be

Domein De Brielmeersen
Stadionlaan 1, 9800 Deinze
Tel. 09 380 87 37

Autonoom Provinciebedrijf domein De Gavers 
Johan Quintelier - directeur
Onkerzelestraat 280, 9500 Geraardsbergen
Tel. 054 41 63 24 - fax 054 41 03 88
E-mail: gavers@oost-vlaanderen.be

Directie Cultuur

Top

Carine Stevens - directeur
Provinciaal Administratief Centrum Het Zuid
Woodrow Wilsonplein 2, 9000 Gent
Tel. 09 267 72 00 - fax 09 267 71 98
E-mail: carine.stevens@oost-vlaanderen.be

Transversale cel
Anneke Lippens - diensthoofd
Provinciaal Administratief Centrum Het Zuid
Woodrow Wilsonplein 2, 9000 Gent
Tel. 09 267 72 55 - fax 09 267 71 98
E-mail: cultuur@oost-vlaanderen.be

Dienst Kunsten en Cultuurspreiding
Bob Vanden Eynde – waarnemend diensthoofd
Provinciaal Administratief Centrum Het Zuid
Woodrow Wilsonplein 2, 9000 Gent
Tel. 09 267 72 57 - fax 09 267 71 98
E-mail: k&c@oost-vlaanderen.be

Algemene bibliotheek
Provinciaal administratief centrum Het Zuid
Woodrow Wilsonplein 2, 9000 Gent
tel. 09 267 72 33 - fax 09 267 72 99
E-mail: centralebibliotheek@oost-vlaanderen.be, sbb@oost-vlaanderen.be (streekgericht bibibliotheekbeleid)
website met online catalogus: www.ovinob.be/provbib

Dienst Erfgoed 
Johan Rombouts - diensthoofd
Provinciaal Administratief Centrum Het Zuid
Woodrow Wilsonplein 2, 9000 Gent
Tel. 09 267 72 25 - fax 09 267 71 98
E-mail: erfgoed@oost-vlaanderen.be

Provinciaal Archeologisch Museum - Locatie Ename
Marie-Claire Van der Donckt - conservator
Lijnwaadmarkt 20, 9700 Ename (Oudenaarde)
Tel. 055 30 90 40
E-mail: museum@ename974.org

Provinciaal Archeologisch Museum - Locatie Velzeke
Kurt Braeckman - conservator
Paddestraat 7, 9620 Velzeke-Ruddershove (Zottegem)
Tel. 09 360 67 16 & 09 361 19 25 - fax 09 361 28 41
E-mail: pamzov@oost-vlaanderen.be

Provinciaal Cultuurcentrum Caermersklooster 
Lodewijk Van Pee - conservator
Vrouwebroersstraat 6 (Patershol), 9000 Gent
Tel. 09 269 29 10
E-mail: caermersklooster@oost-vlaanderen.be

Mola - Provinciaal Molencentrum
Walter Van den Branden - conservator
Kasteel Puyenbrug Puyenbrug 5, 9185 Wachtebeke
Tel. 09 342 42 40 - fax 09 342 42 56
E-mail: mola@oost-vlaanderen.be

Uitleendienst
Frederic Vanmaele - industrieel ingenieur informatica
Centraal magazijn
Kapiteinstraat 55, 9000 Gent
Tel. 09 253 40 38 - fax 09 253 40 28
E-mail: uitleendienst@oost-vlaanderen.be

Roger Raveelmuseum
Piet Coessens - conservator
Tel. 09 381 60 00
E-mail: rrm@rogerraveelmuseum.be

Monumentenwacht Oost-Vlaanderen vzw
Wim Lodewyck - diensthoofd
Leopoldskazerne
Gaspar de Craeyerstraat 2, 9000 Gent
Tel. 09 267 61 60
E-mail: monumentenwacht@oost-vlaanderen.be

Directie Welzijn, Gezondheid, Wonen, Jeugd en Ontwikkelingssamenwerking

Top

Pieter Orbie - directeur
Provinciaal Administratief Centrum Het Zuid
Woodrow Wilsonplein 2, 9000 Gent
Tel. 09 267 75 43 - fax 09 267 73 97
E-mail: pieter.orbie@oost-vlaanderen.be

Dienst Maatschappelijke participatie
Wim Van Loo - diensthoofd
Provinciaal Administratief Centrum Het Zuid
Woodrow Wilsonplein 2, 9000 Gent
Tel. 09 267 75 13 - fax 09 267 73 97
E-mail: welzijn@oost-vlaanderen.be 

Dienst Preventie, Hulpverlening en Zorg  
Anne Kesteloot - diensthoofd  
Provinciaal Administratief Centrum Het Zuid
Woodrow Wilsonplein 2, 9000 Gent
Tel. 09 267 75 87 - fax 09 267 73 97
E-mail: welzijn@oost-vlaanderen.be

Gewoon provinciebedrijf PISAD
(Provinciaal Interbestuurlijk Samenwerkingsverband voor Aanpak van Drugmisbruik)
Dominique Roos - directeur
Administratief Centrum Maagdendale
Tussenmuren 17, 9700 Oudenaarde
Tel. 055 33 51 05 - fax 055 30 13 45
E-mail: info@pisad.be

Autonoom Provinciebedrijf (APB) Zorgcentrum Lemberge
Christine Rouan, administratief-financieel directeur
Salisburylaan 100, 9820 Merelbeke
Tel. 09 272 20 00 - fax 09 252 14 73
E-mail: info@provinciaalzorgcentrumlemberge.be

Wereldcentrum
­
­Kleur bekennen­
Bezoekadres: Gaspar de Craeyerstraat 2 - 9000 Gent (Leopoldskazerne, Blok C - 2de verdieping)
Postadres: W. Wilsonplein 2, 9000 Gent
Tel. 09 233 75 46 - fax 09 224 49 14
E-mail: wereldcentrum@oost-vlaanderen.be
Website: www.wereldcentrum.be
Open:
maandag, dinsdag, woensdag, vrijdag van 9 uur tot 12.30 uur en van 13.30 tot 17 uur
op afspraak: donderdag van 9 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 17 uur­

Directie Onderwijs en Vorming

Top

Anne-Marie Moons - directeur
Provinciaal Administratief Centrum Het Zuid
Woodrow Wilsonplein 2, 9000 Gent
Tel. 09 267 74 17
E-mail: anne-marie.moons@oost-vlaanderen.be

PAULO - Bestuursopleiding
Annick Detremmerie - opleidingsdirecteur
Provinciaal Administratief Centrum Gouvernementstraat
Gouvernementstraat 22-24, 9000 Gent
Tel. 09 267 82 17
E-mail: paulo.bestuursopleiding@oost-vlaanderen.be

PAULO – Brandweeropleiding
Luc De Wilde - opleidingsdirecteur
Sprendonkstraat 5, 9042 Mendonk (Gent)
Tel. 09 342 82 44
E-mail: paulo.brandweeropleiding@oost-vlaanderen.be

PAULO – Opleiding DGH
Dirk D’Hooge – opleidingsdirecteur
Sprendonkstraat 5, 9042 Mendonk (Gent)
Tel. 09 269 82 75
E-mail: paulo.opleidingdgh@oost-vlaanderen.be 

PAULO – Politieopleiding
Koen Tack – waarnemend opleidingsdirecteur
Sprendonkstraat 5, 9042 Mendonk (Gent)
Tel. 09 345 69 64
E-mail: paulo.politieopleiding@oost-vlaanderen.be

Pedagogische instellingen
Beheer van de provinciale scholen
Kristel de Boevere - adviseur-coördinator
Provinciehuis
Gouvernementstraat 1, 9000 Gent
Tel. 09 267 74 45
E-mail: helga.de.bruycker@oost-vlaanderen.be 

Meer informatie over de provinciale scholen vind je via de link onderaan deze pagina.

Multifunctioneel Centrum (MFC) Heynsdaele
Internaat voor jongeren met gedrags- en/of emotionele problemen van 12 tot 21 jaar
Daniëlle Holvoet - diensthoofd
Eisdale 1, 9600 Ronse
Tel. 055 23 09 10
E-mail: internaat@heynsdaele.be

Directie Leefmilieu

Top

Frank De Mulder - directeur
Provinciaal Administratief Centrum Het Zuid
Woodrow Wilsonplein 2, 9000 Gent
Tel. 09 267 78 01

Dienst Milieubeleidsplanning, Milieuondersteuning en Natuurontwikkeling
Frank De Mulder - directeur
Provinciaal Administratief Centrum Het Zuid
Woodrow Wilsonplein 2, 9000 Gent
Tel. 09 267 78 02
E-mail: milieubeleidsplanning@oost-vlaanderen.be

Dienst Integraal waterbeleid
Luc De Winne - diensthoofd
Provinciaal Administratief Centrum Het Zuid
Woodrow Wilsonplein 2, 9000 Gent
Tel. 09 267 76 72
E-mail: waterbeleid@oost-vlaanderen.be

Dienst Milieu- en natuurvergunningen
Raf Barzeele - diensthoofd
Provinciaal Administratief Centrum Het Zuid
Woodrow Wilsonplein 2, 9000 Gent
Tel. 09 267 78 91
E-mail: milieuvergunningen@oost-vlaanderen.be

Provinciaal Natuureducatief Centrum De Kaaihoeve
Jo Janssens - diensthoofd
Oude Scheldestraat 16, 9630 Meilegem (Zwalm)
Tel. 055 49 67 96
E-mail: kaaihoeve@oost-vlaanderen.be

Provinciaal Centrum voor Milieu-onderzoek (PCM)
Eddy Poelman - directeur
Günther De Wannemacker - hoofd van laboratorium
Godshuizenlaan 95, 9000 Gent
Tel. 09 267 89 00
E-mail: pcm@oost-vlaanderen.be

Directie Ruimte

Top

Mark Cromheecke - directeur
Provinciaal Administratief Centrum Het Zuid
Woodrow Wilsonplein 2, 9000 Gent
Tel. 09 267 75 61 - fax 09 267 75 99
E-mail: mark.cromheecke@oost-vlaanderen.be  

Dienst Ruimtelijke planning
Reinout Debergh - diensthoofd
Provinciaal Administratief Centrum Het Zuid
Woodrow Wilsonplein 2, 9000 Gent
Tel. 09 267 78 25 - fax 09 267 75 99
E-mail: ruimtelijke.planning@oost-vlaanderen.be

Dienst Ruimtelijke vergunningen
Jan Allaert - hoofdindustrieel ingenieur-bouwkunde
Provinciaal Administratief Centrum Het Zuid
Woodrow Wilsonplein 2, 9000 Gent
Tel. 09 267 75 70 - fax 09 267 75 99
E-mail: ruimtelijke.vergunningen@oost-vlaanderen.be

Dienst Mobiliteit
Pieter Derudder - diensthoofd
Provinciaal Administratief Centrum Het Zuid
Woodrow Wilsonplein 2, 9000 Gent
Tel. 09 267 75 12 
E-mail: mobiliteit@oost-vlaanderen.be

Directie Economie, Landbouw & Platteland, Europese en Internationale Samenwerking

Top

Dienst Economie, Europese en Internationale Samenwerking
Provinciaal Administratief Centrum Het Zuid
Woodrow Wilsonplein 2, 9000 Gent
Tel. 09 267 87 10
E-mail: eeis@oost-vlaanderen.be

Dienst Landbouw en platteland
Didier Huygens - diensthoofd
Provinciaal Administratief Centrum Het Zuid
Woodrow Wilsonplein 2, 9000 Gent
Tel. 09 267 86 78
E-mail: landbouw@oost-vlaanderen.be of platteland@oost-vlaanderen.be

Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij (POM)
Filip Laureyns - directeur
Provinciaal Administratief Centrum Het Zuid
Woodrow Wilsonplein 2, 9000 Gent
Tel. 09 267 86 45
E-mail: info@pomov.be

Economische Raad voor Oost-Vlaanderen (EROV) vzw
Brecht Carels - directeur
Provinciaal Administratief Centrum Het Zuid
Woodrow Wilsonplein 2, 9000 Gent
Tel. 09 267 86 06
E-mail: erov@oost-vlaanderen.be

Rattenbestrijding Oost-Vlaanderen (RATO) vz w
Sofie Standaert - secretaris
Provinciaal Administratief Centrum Het Zuid
Woodrow Wilsonplein 2, 9000 Gent
Tel. 09 267 87 43 - fax 09 267 86 97
E-mail: rato@oost-vlaanderen.be

Toerisme Oost-Vlaanderen vzw
Katia Versieck - algemeen manager
Provinciaal Administratief Centrum Het Zuid
Woodrow Wilsonplein 2, 9000 Gent
Tel. 09 269 26 00: toeristische info
Tel. 09 267 70 41: administratie
E-mail: toerisme@oost-vlaanderen.be

Verhuis diensten Huis van de Economie

De diensten van het Huis van de Economie zijn verhuisd naar het Provinciaal Administratief Centrum Het Zuid (W. Wilsonplein 2, Gent).