Provinciale diensten

Bij de documenten onderaan deze pagina vind je een pdf met het organogram.

Provinciegriffier

Top

Albert De Smet
Provinciehuis
Gouvernementstraat 1, 9000 Gent
Tel. 09 267 80 00
E-mail: provinciegriffier@oost-vlaanderen.be

Financieel beheerder

Top

Stefaan Desmet
Provinciaal Administratief Centrum Het Zuid
Woodrow Wilsonplein 2, 9000 Gent
Tel. 09 267 73 79
E-mail: stefaan.desmet@oost-vlaanderen.be

Departement Interne organisatie

Top

Hedwig De Pauw - adviseur-generaal
Provinciehuis
Gouvernementstraat 1, 9000 Gent
Tel. 09 267 81 24
E-mail: hedwig.de.pauw@oost-vlaanderen.be

Griffie
Martine Haegens - adviseur
Provinciehuis
Gouvernementstraat 1, 9000 Gent
Tel. 09 267 81 09
E-mail: griffie@oost-vlaanderen.be  

Dienst Juridische aangelegenheden en Bestuurszaken
Elke Lauwers - rechtskundig adviseur
Provinciehuis
Gouvernementstraat 1, 9000 Gent
Tel. 09 267 81 17 1
E-mail: elke.lauwers@oost-vlaanderen.be 

Dienst Integrale kwaliteitszorg
Hilde Moerenhout - coördinator IKZ
Provinciaal Administratief Centrum Gouvernementstraat
Gouvernementstraat 22-24, 9000 Gent
Tel. 09 267 81 21
E-mail: ikz@oost-vlaanderen.be

Dienst Communicatie
Bea Hageman - diensthoofd
Provinciehuis
Gouvernementstraat 1, 9000 Gent 
Tel. 09 267 82 16
E-mail: info@oost-vlaanderen.be

Interne dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk
Jan De Tollenaere - preventieadviseur-milieucoördinator
Provinciaal Administratief Centrum Gouvernementstraat
Gouvernementstraat 22-24, 9000 Gent
Tel. 09 267 79 56
E-mail: jan.de.tollenaere@oost-vlaanderen.be

Dienst ICT (Informatie- en Communicatietechnologie)  
Paul Fostier - directeur ICT
Provinciaal Administratief Centrum Het Zuid
Woodrow Wilsonplein 2, 9000 Gent
Tel. 09 267 77 09
E-mail: ict@oost-vlaanderen.be

Provinciaal Intern Verzelfstandigd Agentschap eGov
Dirk Goeminne - directeur
Provinciaal Administratief Centrum Het Zuid
Woodrow Wilsonplein 2, 9000 Gent
Tel. 09 267 77 09
E-mail: egov@oost-vlaanderen.be

Departement Logistiek

Top


Provinciehuis
Gouvernementstraat 1, 9000 Gent
Tel. 09 267 81 22

Dienst Patrimonium
Kristof Goethals - diensthoofd
Provinciaal Administratief Centrum Gouvernementstraat
Gouvernementstraat 22-24, 9000 Gent
Tel. 09 267 79 00
E-mail: patrimonium@oost-vlaanderen.be

Dienst Aankoop, Transport en Verzending 
Gert Temmerman - diensthoofd
Provinciaal Administratief Centrum Gouvernementstraat
Gouvernementstraat 22-24, 9000 Gent
Tel. 09 267 83 43
E-mail: aankoopdienst@oost-vlaanderen.be

Facilitaire dienst
Martine Secelle - diensthoofd
Provinciehuis
Gouvernementstraat 1, 9000 Gent
Tel. 09 267 82 21
E-mail: facilitaire.dienst@oost-vlaanderen.be

Departement Financiën

Top

Stefaan Desmet - Financieel beheerder
Woodrow Wilsonplein 2, 9000 Gent
Tel. 09 267 73 79

Dienst Budget
Frank De Neve - adviseur Provinciaal Administratief Centrum Het Zuid Woodrow Wilsonplein 2, 9000 Gent
Tel. 09 267 73 80
E-mail: budget@oost-vlaanderen.be

Dienst Belastingen
Tom Piens - adviseur
Provinciaal Administratief Centrum Het Zuid
Woodrow Wilsonplein 2, 9000 Gent
Tel. 09 267 73 73
E-mail: provinciebelastingen@oost-vlaanderen.be 

Dienst Boekhouding
Petra De Clus - diensthoofd
Provinciaal Administratief Centrum Het Zuid
Woodrow Wilsonplein 2, 9000 Gent
Tel. 09 267 73 79
E-mail: petra.de.clus@oost-vlaanderen.be

Departement Personeel

Top

Inge Dellaert, directeur
Provinciaal Administratief Centrum Het Zuid
Woodrow Wilsonplein 2, 9000 Gent 
Tel. 09 267 74 93

dienst Werving en Personeelsbeheer
Hilde Hillaert - diensthoofd
Provinciehuis
Gouvernementstraat 1, 9000 Gent
tel.: 09 267 74 69

team Organisatieontwikkeling
Erik De Gusseme – vormingsambtenaar
Gouvernementstraat 1, 9000 Gent
tel. : 09 267 74 63

team Mensen
Dewitte Luk – arbeidspsycholoog
Gouvernementstraat 1, 9000 Gent
tel. : 09 267 74 32

team Budget en Ondersteuning
Ann Van der Haegen - coördinator personeelszaken
Gouvernementstraat 1, 9000 Gent
tel. : 09 267 71 27
email : personeel.budgetenondersteuning@oost-vlaanderen.be

Directie Sport en Recreatiedomeinen

Top

Luc Derudder - directeur
Provinciaal Administratief Centrum Het Zuid
Woodrow Wilsonplein 2, 9000 Gent
Tel. 09 267 76 30
E-mail: luc.derudder@oost-vlaanderen.be 

dienst Sport
Luc Taragola - diensthoofd-sportfunctionaris
Provinciaal Administratief Centrum Het Zuid
Woodrow Wilsonplein 2, 9000 Gent
Tel. 09 267 76 02
E-mail: sport@oost-vlaanderen.be

Sportcentrum Puyenbroeck
Jo Haentjens - diensthoofd sportcentra
Puidonkdreef 1, 9185 Wachtebeke
Tel. 09 342 42 90 (centrale)/ 50 (sporthal)/60 (zwembad)/
E-mail: sport.puyenbroeck@oost-vlaanderen.be

Golf Puyenbroeck
Stephan De Sterck - centrumverantwoordelijke
Craenendam 5, 9185 Wachtebeke
Tel. 09 342 42  79/76
E-mail: golf.puyenbroeck@oost-vlaanderen.be
website: http://www.puyenbroeck.be/sporten-en-bewegen/golf

Sportcentrum De Boerekreek

Jo Haentjens - diensthoofd sportcentra
Sofie Devriendt - centrumverantwoordelijkeSint-Jansstraat 132, 9982 Sint-Jan-in-Eremo (Sint-Laureins)
Tel. 09 379 91 82
E-mail: boerekreek@oost-vlaanderen.be
website: www.boerekreek.be

Domein Puyenbroeck
Dirk Willems - diensthoofd
Puyenbrug 1a, 9185 Wachtebeke
Tel. 09 342 42 42
E-mail: puyenbroeck@oost-vlaanderen.be

Domein Het Leen
Alain Van Ghyseghem - diensthoofd
Gentsesteenweg 80, 9900 Eeklo
Tel. 09 376 74 74
E-mail: het.leen@oost-vlaanderen.be

Recreatiepark De Ster
Pieter Debaets - diensthoofd
Lange Rekstraat 30, 9100 Sint-Niklaas
Tel. 03 776 03 48 - 03 777 69 50
E-mail:  ster@oost-vlaanderen.be
website: www.recreatiepark-de-ster.be

Provinciaal Domein De Brielmeersen 
Stadionlaan 1, 9800 Deinze
Tel. 09 380 87 37
E-mail: luc.taragola@oost-vlaanderen.be
Website: http://www.oost-vlaanderen.be/public/cultuur_vrijetijd/domeinen/brielmeersen

Autonoom Provinciebedrijf domein De Gavers 
Liesbeth Cock - directeur
Onkerzelestraat 280, 9500 Geraardsbergen
Tel. 054 41 63 24
E-mail: gavers@oost-vlaanderen.be
Website: www.degavers.be

Directie Cultuur

Top

Anneke Lippens – wnd. directeur
Provinciaal Administratief Centrum Het Zuid
Woodrow Wilsonplein 2, 9000 Gent
Tel. 09 267 72 00 - fax 09 267 71 98
E-mail: anneke.lippens@oost-vlaanderen.be

Transversale cel
Anneke Lippens - diensthoofd
Provinciaal Administratief Centrum Het Zuid
Woodrow Wilsonplein 2, 9000 Gent
Tel. 09 267 72 00 - fax 09 267 71 98
E-mail: cultuur@oost-vlaanderen.be

Dienst Kunsten en Cultuurspreiding
Bob Vanden Eynde – waarnemend diensthoofd
Provinciaal Administratief Centrum Het Zuid
Woodrow Wilsonplein 2, 9000 Gent
Tel. 09 267 72 57 - fax 09 267 71 98
E-mail: k&c@oost-vlaanderen.be

Algemene bibliotheek
Provinciaal administratief centrum Het Zuid
Woodrow Wilsonplein 2, 9000 Gent
tel. 09 267 72 33 - fax 09 267 72 99
E-mail: centralebibliotheek@oost-vlaanderen.be, sbb@oost-vlaanderen.be (streekgericht bibibliotheekbeleid)
website met online catalogus: www.ovinob.be/provbib

Dienst Erfgoed 
Johan Rombouts - diensthoofd
Provinciaal Administratief Centrum Het Zuid
Woodrow Wilsonplein 2, 9000 Gent
Tel. 09 267 72 27 - fax 09 267 71 98
E-mail: erfgoed@oost-vlaanderen.be

Provinciaal Archeologisch Museum - Locatie Ename
Marie-Claire Van der Donckt - conservator
Lijnwaadmarkt 20, 9700 Ename (Oudenaarde)
Tel. 055 30 90 40
E-mail: museum@ename974.org

Provinciaal Archeologisch Museum - Locatie Velzeke
Kurt Braeckman - conservator
Paddestraat 7, 9620 Velzeke-Ruddershove (Zottegem)
Tel. 09 360 67 16 & 09 361 19 25 - fax 09 361 28 41
E-mail: pamzov@oost-vlaanderen.be

Provinciaal Cultuurcentrum Caermersklooster 
Lodewijk Van Pee - conservator
Vrouwebroersstraat 6 (Patershol), 9000 Gent
Tel. 09 269 29 10
E-mail: caermersklooster@oost-vlaanderen.be

Mola - Provinciaal Molencentrum
Walter Van den Branden - conservator
Kasteel Puyenbrug Puyenbrug 5, 9185 Wachtebeke
Tel. 09 342 42 40 - fax 09 342 42 56
E-mail: mola@oost-vlaanderen.be

Uitleendienst
Frederic Vanmaele - industrieel ingenieur informatica
Centraal magazijn
Kapiteinstraat 55, 9000 Gent
Tel. 09 253 40 38 - fax 09 253 40 28
E-mail: uitleendienst@oost-vlaanderen.be

Roger Raveelmuseum
Piet Coessens - conservator
Tel. 09 381 60 00
E-mail: rrm@rogerraveelmuseum.be

Monumentenwacht Oost-Vlaanderen vzw
Wim Lodewyck - diensthoofd
Leopoldskazerne
Gaspar de Craeyerstraat 2, 9000 Gent
Tel. 09 267 61 60
E-mail: monumentenwacht@oost-vlaanderen.be

Directie Welzijn, Gezondheid, Wonen, Jeugd en Ontwikkelingssamenwerking

Top

Pieter Orbie - directeur
Provinciaal Administratief Centrum Het Zuid
Woodrow Wilsonplein 2, 9000 Gent
Tel. 09 267 75 43 - fax 09 267 73 97
E-mail: pieter.orbie@oost-vlaanderen.be

Dienst Maatschappelijke participatie
Wim Van Loo - diensthoofd
Provinciaal Administratief Centrum Het Zuid
Woodrow Wilsonplein 2, 9000 Gent
Tel. 09 267 75 29 - fax 09 267 73 97
E-mail: welzijn@oost-vlaanderen.be 

Dienst Preventie, Hulpverlening en Zorg  
Anne Kesteloot - diensthoofd  
Provinciaal Administratief Centrum Het Zuid
Woodrow Wilsonplein 2, 9000 Gent
Tel. 09 267 75 87 - fax 09 267 73 97
E-mail: welzijn@oost-vlaanderen.be

Gewoon provinciebedrijf PISAD
(Provinciaal Interbestuurlijk Samenwerkingsverband voor Aanpak van Drugmisbruik)
Dominique Roos - directeur
Administratief Centrum Maagdendale
Tussenmuren 17, 9700 Oudenaarde
Tel. 055 33 51 05 - fax 055 30 13 45
E-mail: info@pisad.be

Autonoom Provinciebedrijf (APB) Zorgcentrum Lemberge
Christine Rouan, administratief-financieel directeur
Salisburylaan 100, 9820 Merelbeke
Tel. 09 272 20 00 - fax 09 252 14 73
E-mail: info@provinciaalzorgcentrumlemberge.be

Wereldcentrum
­
­Kleur bekennen­
Bezoekadres: Gaspar de Craeyerstraat 2 - 9000 Gent (Leopoldskazerne, Blok C - 2de verdieping)
Postadres: W. Wilsonplein 2, 9000 Gent
Tel. 09 233 75 46 - fax 09 224 49 14
E-mail: wereldcentrum@oost-vlaanderen.be
Website: www.wereldcentrum.be
Open:
maandag, dinsdag, woensdag, vrijdag van 9 uur tot 12.30 uur en van 13.30 tot 17 uur
op afspraak: donderdag van 9 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 17 uur­

Directie Onderwijs en Vorming

Top

Anne-Marie Moons - directeur
Provinciaal Administratief Centrum Het Zuid
Woodrow Wilsonplein 2, 9000 Gent
Tel. 09 267 74 17
E-mail: anne-marie.moons@oost-vlaanderen.be

PAULO - Bestuursopleiding
Annick Detremmerie - opleidingsdirecteur
Provinciaal Administratief Centrum Gouvernementstraat
Gouvernementstraat 22-24, 9000 Gent
Tel. 09 267 82 17
E-mail: paulo.bestuursopleiding@oost-vlaanderen.be

PAULO – Brandweeropleiding
Luc De Wilde - opleidingsdirecteur
Sprendonkstraat 5, 9042 Mendonk (Gent)
Tel. 09 342 82 44
E-mail: paulo.brandweeropleiding@oost-vlaanderen.be

PAULO – Opleiding DGH
Dirk D’Hooge – opleidingsdirecteur
Sprendonkstraat 5, 9042 Mendonk (Gent)
Tel. 09 269 82 75
E-mail: paulo.opleidingdgh@oost-vlaanderen.be 

PAULO – Politieopleiding
Koen Tack – waarnemend opleidingsdirecteur
Sprendonkstraat 5, 9042 Mendonk (Gent)
Tel. 09 345 69 64
E-mail: paulo.politieopleiding@oost-vlaanderen.be

Pedagogische instellingen
Beheer van de provinciale scholen
Kristel de Boevere - adviseur-coördinator
Provinciehuis
Gouvernementstraat 1, 9000 Gent
Tel. 09 267 74 45
E-mail: helga.de.bruycker@oost-vlaanderen.be 

Meer informatie over de provinciale scholen vind je via de link onderaan deze pagina.

Multifunctioneel Centrum (MFC) Heynsdaele
Internaat voor jongeren met gedrags- en/of emotionele problemen van 12 tot 21 jaar
Daniëlle Holvoet - diensthoofd
Eisdale 1, 9600 Ronse
Tel. 055 23 09 10
E-mail: internaat@heynsdaele.be

Directie Leefmilieu

Top

Eddy Poelman - directeur
Provinciaal Administratief Centrum Het Zuid
Woodrow Wilsonplein 2, 9000 Gent
Tel. 09 267 89 17

Dienst Milieubeleidsplanning, Milieuondersteuning en Natuurontwikkeling
Eddy Poelman - directeur
Provinciaal Administratief Centrum Het Zuid
Woodrow Wilsonplein 2, 9000 Gent
Tel. 09 267 89 17
E-mail: milieubeleidsplanning@oost-vlaanderen.be

Dienst Integraal waterbeleid
Luc De Winne - diensthoofd
Provinciaal Administratief Centrum Het Zuid
Woodrow Wilsonplein 2, 9000 Gent
Tel. 09 267 76 72
E-mail: waterbeleid@oost-vlaanderen.be

Dienst Milieu- en natuurvergunningen
Raf Barzeele - diensthoofd
Provinciaal Administratief Centrum Het Zuid
Woodrow Wilsonplein 2, 9000 Gent
Tel. 09 267 78 91
E-mail: milieuvergunningen@oost-vlaanderen.be

Provinciaal Natuureducatief Centrum De Kaaihoeve
Jo Janssens - diensthoofd
Oude Scheldestraat 16, 9630 Meilegem (Zwalm)
Tel. 055 49 67 96
E-mail: kaaihoeve@oost-vlaanderen.be

Provinciaal Centrum voor Milieu-onderzoek (PCM)
Eddy Poelman - directeur
Günther De Wannemacker - hoofd van laboratorium
Godshuizenlaan 95, 9000 Gent
Tel. 09 267 89 00
E-mail: pcm@oost-vlaanderen.be

Directie Ruimte

Top

Mark Cromheecke - directeur
Provinciaal Administratief Centrum Het Zuid
Woodrow Wilsonplein 2, 9000 Gent
Tel. 09 267 75 61 - fax 09 267 75 99
E-mail: mark.cromheecke@oost-vlaanderen.be  

Dienst Ruimtelijke planning
Reinout Debergh - diensthoofd
Provinciaal Administratief Centrum Het Zuid
Woodrow Wilsonplein 2, 9000 Gent
Tel. 09 267 78 25 - fax 09 267 75 99
E-mail: ruimtelijke.planning@oost-vlaanderen.be

Dienst Ruimtelijke vergunningen
Jan Allaert - hoofdindustrieel ingenieur-bouwkunde
Provinciaal Administratief Centrum Het Zuid
Woodrow Wilsonplein 2, 9000 Gent
Tel. 09 267 75 70 - fax 09 267 75 99
E-mail: ruimtelijke.vergunningen@oost-vlaanderen.be

Dienst Mobiliteit
Pieter Derudder - diensthoofd
Provinciaal Administratief Centrum Het Zuid
Woodrow Wilsonplein 2, 9000 Gent
Tel. 09 267 75 12 
E-mail: mobiliteit@oost-vlaanderen.be

Directie Economie, Landbouw & Platteland, Europese en Internationale Samenwerking

Top

Dienst Economie, Europese en Internationale Samenwerking
Provinciaal Administratief Centrum Het Zuid
Woodrow Wilsonplein 2, 9000 Gent
Tel. 09 267 87 10
E-mail: eeis@oost-vlaanderen.be

Dienst Landbouw en platteland
Didier Huygens - diensthoofd
Provinciaal Administratief Centrum Het Zuid
Woodrow Wilsonplein 2, 9000 Gent
Tel. 09 267 86 78
E-mail: landbouw@oost-vlaanderen.be of platteland@oost-vlaanderen.be

Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij (POM)
Filip Laureyns - directeur
Provinciaal Administratief Centrum Het Zuid
Woodrow Wilsonplein 2, 9000 Gent
Tel. 09 267 86 45
E-mail: info@pomov.be

Economische Raad voor Oost-Vlaanderen (EROV) vzw
Brecht Carels - directeur
Provinciaal Administratief Centrum Het Zuid
Woodrow Wilsonplein 2, 9000 Gent
Tel. 09 267 86 06
E-mail: erov@oost-vlaanderen.be

Rattenbestrijding Oost-Vlaanderen (RATO) vz w
Sofie Standaert - secretaris
Provinciaal Administratief Centrum Het Zuid
Woodrow Wilsonplein 2, 9000 Gent
Tel. 09 267 87 43 - fax 09 267 86 97
E-mail: rato@oost-vlaanderen.be

Toerisme Oost-Vlaanderen vzw
Katia Versieck - algemeen manager
Provinciaal Administratief Centrum Het Zuid
Woodrow Wilsonplein 2, 9000 Gent
Tel. 09 269 26 00: toeristische info
Tel. 09 267 70 41: administratie
E-mail: toerisme@oost-vlaanderen.be

Sluiting provinciale diensten

De administratieve diensten van de Provincie Oost-Vlaanderen zijn gesloten van 25 december 2017 tot 1 januari 2018. Sommige provinciale instellingen (musea, zwembaden,...) volgen een andere regeling.

Verhuis diensten Huis van de Economie

De diensten van het Huis van de Economie zijn verhuisd naar het Provinciaal Administratief Centrum Het Zuid (W. Wilsonplein 2, Gent).