Opleiding dringende geneeskundige hulpverlening/DGH

De opleiding dringende geneeskundige hulpverlening/DGH (vroeger de ambulanciersopleidingen van vzw Medisch Oost-Vlaanderen/MEDOV) verzorgt de basisopleiding en de permanente vormingen voor hulpverlener-ambulancier.

De 100-badge

Top

Een hulpverlener-ambulancier mag alleen instaan voor het dringend ziekenvervoer als hij/zij in het bezit is van een geldige 100-badge. Om een 100-badge te krijgen moet de kandidaat een basiscursus en een stage volgen. De badge wordt uitgereikt door de FOD Volksgezondheid.

Basiscursus en stage

Top

De basiscursus duurt 132 uur, waarvan 70 uur theorie en 62 uur praktijk. De cursus wordt gevolgd door een kijkstage van minstens 40 uur. De stagiair moet telkens 5 MUG- en ambulance interventies bijwonen.

Inschrijven voor een basiscursus kan via een 100-dienst, via de federale gezondheidsinspecteur of als vrije student.

Contact

tel.09 267 80 40
paulo.opleidingdgh@oost-vlaanderen.be