Studiedag - Hoe ECO is onze ECOnomie?

Economie groen

Op dinsdag 3 maart 2015 vond de studiedag 'Hoe ECO is onze ECOnomie?' plaats. Deze studiedag werd georganiseerd door de Specifieke Lerarenopleiding van PCVO Het Perspectief (vakgroep economie), de Dienst Economie, Europese & Internationale samenwerking en Flankerend Onderwijsbeleid van de Provincie.

In de voormiddag werden de gevestigde economische denkkaders geplaatst tegenover "mogelijke” alternatieve economische denkkaders, gevolgd door een stevig debat.

In de namiddag boden de studenten van de specifieke lerarenopleiding goede praktijkvoorbeelden aan voor leerkrachten economie, handel en leerkrachten PAV (Project Algemene Vakken).

Programma

 • 9 uur ontvangst met koffie
 • 9.30 – 9.40 uur: verwelkoming
 • 9.40 – 9.50 uur: inleiding studiedag: visie leerplannen economie door Véronique Leuntjens, lector vakdidactiek economie specifieke lerarenopleiding PCVO Het Perspectief en leerkracht PHTI Immobiliënbeheer.
 • Interactief debat: Kan de aarde blijven fungeren als supermarkt en vuilnisbelt tegelijkertijd?

Het debat werd ingeleid door de klimatoloog Christiaan Thoen en econoom Peter Wollaert en gemodereerd door Peter Aers.

Het panel bestond uit Marc De Vos, Kaat Peeters, Christiaan Thoen, Michael Sabbe, Gunter Van den Bossche en Peter Wollaert.

Wat meer informatie over de panelleden en de inleiders, vind je terug in het document bio panelleden en inleiders debat onderaan op deze pagina.

 • 12.30 - 12.40 uur: slotwoord door Geert Versnick, gedeputeerde voor Economie
 • 12.40 – 13.30 uur: middagpauze met broodjeslunch
 • 13.30 – 15.30 uur: workshopsessies
 • Workshop 1: "Maakt economische groei gelukkig?" 
  Catherine Verriet en Lieselotje Smet
 • Workshop 2: Uw geld of uw leven 
  Liesbeth Cosyn
 • Workshop 3: De deeleconomie: Is delen het nieuwe hebben? 
  Sandra Van Belle en Jort Ory
 • Workshop 4: Time to think 
  Caroline Van Keymeulen

De presentaties en het materiaal van de studiedag kan je hier terugvinden.