Subsidies bevorderen goede studiekeuze

Het subsidiereglement 'ter bevordering van een goede studiekeuze'

Top

Wil je je leerlingen nog beter begeleiden bij het maken van een goede studiekeuze in de derde graad van het basisonderwijs of de eerste graad van het secundair onderwijs?

Wil je de talenten en interesses van je leerlingen nog beter inzetten om hun leer- en studietraject te optimaliseren?

Met dit subsidiereglement kan de Provincie je ondersteunen om nieuwe projecten in je school te realiseren!

Een juiste studiekeuze zorgt ervoor dat je leerlingen het leerplichtonderwijs gekwalificeerd verlaten.

Je aanvraag indienen?

Top

Om een projectaanvraag in te dienen gebruik je uitsluitend het aanvraagdocument dat je onderaan deze pagina vindt.

Uiterlijk 15 december beslist de deputatie over de aanvragen. Mits goedkeuring van de deputatie ontvang je de eerste schijf van je subsidie. Je project kan van start gaan ten vroegste op 1 januari van het volgend kalenderjaar.

Je gebruikt enkel het standaardformulier op de website.  Tegen uiterlijk 25 oktober bezorg je een gehandtekende versie van dit formulier.

  • Bij voorkeur mail je het formulier door naar onderwijs.en.vorming@oost-vlaanderen.be. 
  • Ofwel geef je het formulier tijdens de kantooruren persoonlijk af aan het onthaal van PAC Het Zuid (Woodrow Wilsonplein 2, 9000 Gent) en dit ter attentie van deputatie van de Provincie Oost-Vlaanderen, directie Onderwijs & Vorming. 
  • Ofwel stuur je het formulier met de post op naar bovenstaand adres.

De poststempel, emaildatum of de datum van het ontvangstbewijs geldt als bewijs.

Je eindrapport indienen?

Top

Je moet elk projectjaar verantwoorden met een eindrapport: een inhoudelijke evaluatie, een overzicht van alle inkomsten en uitgaven en een kopie van alle financiële bewijsstukken.

Gebruik voor dit eindrapport het standaardformulier dat je onderaan deze pagina vindt.

Van zodra uit de verantwoording blijkt dat je nog recht hebt op de tweede schijf van je subsidie, wordt het saldo uitbetaald.

Uiterlijk drie maand na het einde van je project, bezorg je het ingevulde en gehandtekende rapport.

  • Bij voorkeur mail je het formulier door naar onderwijs.en.vorming@oost-vlaanderen.be. 
  • Ofwel geef je het formulier tijdens de kantooruren persoonlijk af aan het onthaal van PAC Het Zuid (Woodrow Wilsonplein 2, 9000 Gent) en dit ter attentie van deputatie van de Provincie Oost-Vlaanderen, directie Onderwijs & Vorming.
  • Ofwel stuur je het formulier met de post op naar bovenstaand adres.

De poststempel, emaildatum of de datum van het ontvangstbewijs geldt als bewijs.

Meer info?

Top

In de handleiding onderaan deze pagina geven we enkele tips bij het invullen van het aanvraagformulier, bij het verloop van je project en bij de opmaak van het eindrapport. Lees deze handleiding zeker grondig door.

Onderaan deze pagina vind je een oplijsting van alle goedgekeurde projecten. Aanvullend vind je voor enkele projecten een samenvattende projectfiche ter inspiratie.

Heb je nog vragen over dit subsidiereglement, dan kan je terecht bij: caroline.delbaere@oost-vlaanderen.be
of 09 267 74 36.