Subsidies bevorderen gekwalificeerde uitstroom

Het reglement ter bevordering van de gekwalificeerde uitstroom uit het leerplichtonderwijs.

Top

Ondanks alle onderwijsinspanningen verlaten nog steeds te veel leerlingen ongekwalificeerd het leerplichtonderwijs.

Wil je je leerlingen nog beter begeleiden zodat zij hun schoolloopbaan kunnen beëindigen met een diploma secundair onderwijs of een andere kwalificatie?

Met dit reglement kan de Provincie je ondersteunen om nieuwe projecten in je school te realiseren!

Als je leerlingen gekwalificeerd het leerplichtonderwijs verlaten, geef je hen betere perspectieven op de latere arbeidsmarkt. Daarenboven creëer je betere kansen voor je leerlingen in het hoger onderwijs.

Je aanvraag indienen?

Top

Om een nieuwe projectaanvraag in te dienen gebruik je uitsluitend het 'aanvraagformulier eerste aanvraag'. Wens je een bestaand project te verlengen, dan gebruik je uitsluitend het 'aanvraagformulier verlenging'. Beide formulieren vind je onderaan deze pagina.

Ten laatste eind mei beslist de deputatie over de aanvragen. Mits goedkeuring van de deputatie ontvang je de eerste schijf van je subsidie. Je project kan van start gaan op 1 september van het volgende schooljaar.

Je dient je aanvraag gehandtekend in tegen uiterlijk 1 maart. Let op: dit is twee weken vroeger dan de indiendatum van het vroegere GOK subsidiereglement!

  • Bij voorkeur mail je het formulier gehandtekend door naar onderwijs.en.vorming@oost-vlaanderen.be.
  • Ofwel geef je het formulier tijdens de kantooruren persoonlijk af aan het onthaal van PAC Het Zuid (Woodrow Wilsonplein 2, 9000 Gent) en dit ter attentie van deputatie van de Provincie Oost-Vlaanderen, directie Onderwijs & Vorming. 
  • Ofwel stuur je het formulier met de post op naar bovenstaand adres.

De poststempel, emaildatum of de datum van het ontvangstbewijs geldt als bewijs.

Je eindrapport indienen?

Top

Elk projectjaar wordt afgerond eind juni.

Je moet elk projectjaar verantwoorden met een eindrapport: een inhoudelijke evaluatie, een overzicht van alle inkomsten en uitgaven en een kopie van alle financiële bewijsstukken.

Gebruik voor dit eindrapport het standaardformulier dat je onderaan deze pagina vindt.

Van zodra uit de verantwoording blijkt dat je nog recht hebt op de tweede schijf van je subsidie, wordt het saldo uitbetaald.

Uiterlijk tegen eind september bezorg je het ingevulde en gehandtekende rapport.

  • Bij voorkeur mail je het formulier door naar onderwijs.en.vorming@oost-vlaanderen.be. 
  • Ofwel geef je het formulier tijdens de kantooruren persoonlijk af aan het onthaal van PAC Het Zuid (Woodrow Wilsonplein 2, 9000 Gent) en dit ter attentie van deputatie van de Provincie Oost-Vlaanderen, directie Onderwijs & Vorming. 
  • Ofwel stuurt je het formulier met de post op naar bovenstaand adres.

De poststempel, emaildatum of de datum van het ontvangstbewijs geldt als bewijs.

Meer info?

Top

In de handleiding onderaan deze pagina geven we enkele tips bij het invullen van het aanvraagformulier, bij het verloop van je project en bij de opmaak van het eindrapport. Lees deze handleiding zeker grondig door.

Onderaan deze pagina vind je een oplijsting van alle goedgekeurde projecten. Aanvullend vind je voor enkele projecten een samenvattende projectfiche ter inspiratie.

Heb je nog vragen over dit subsidiereglement, dan kan je terecht bij:

nele.caljon@oost-vlaanderen.be

of 09 267 74 38.