Nieuwsbrief

Met haar flankerend onderwijsbeleid wil de provincie Oost-Vlaanderen de Oost-Vlaamse scholen ondersteunen, onder andere in hun streven om de gelijke onderwijskansen te bevorderen en de band tussen het onderwijs en de arbeidsmarkt te verbeteren.

Deze nieuwsbrief bevat informatie over goede praktijkvoorbeelden, de subsidiereglementen, interessante activiteiten zoals wedstrijden, studie- of infodagen (ook van andere organisaties) en nieuw educatief materiaal.

Deze nieuwsbrief is bedoeld voor de scholen uit het basis- en secundair onderwijs. Hij zal zo'n 4 à 6-tal keer per jaar verschijnen.

Via onderstaande link (zie verwante pagina's) kan je inschrijven!