Winnaars schooljaar 2016-2017

We organiseerden twee wedstrijden: één voor basis- en lagere scholen en één voor secundaire scholen.

Op 28 april 2017 ontvingen de winnende scholen hun prijs.

Hieronder vind je een korte beschrijving van de winnende projecten. Helemaal onderaan deze pagina vind je de projectpresentaties van de scholen.

Basisscholen

Top

 

De 1ste prijs gaat naar de vrije basisschool van Lotenhulle voor het project ‘De dag van de gro(o)te oorlog’.

De leerkrachten van het 2de leerjaar organiseerden in de klas een projectdag rond de 1ste Wereldoorlog.

De kinderen werden ontvangen in de klas met de Last Post. Het project legt de link naar de leefwereld van de leerlingen (oorlog – ruzie). De leerlingen werkten in groepjes aan verschillende opdrachten over bv de loopgravenoorlog, dieren in de oorlog,…  Ze gebruikten diverse bronnen zoals oorlogsdagboeken en prentenboeken.  Een Syrische ouder kwam vertellen over zijn vlucht naar België. Het oorlogsthema kwam ook in de taal- en rekenles aan bod. De gebeurtenissen in Lotenhulle tijdens de 1ste wereldoorlog kregen een bijzondere plek in het project.

 

De 2de prijs gaat naar d e gemeentelijke basisschool Kruipuit van Adegem voor het project ‘Vluchten is van alle tijden’.

De kinderen van het 4de leerjaar bedankten de gesneuvelde soldaten. Op de Canadese begraafplaats in Adegem werd een muzikale plechtigheid gehouden en elk graf kreeg een kaarsje en een persoonlijk tekstje.  De plechtigheid werd georganiseerd in samenwerking met een plaatselijke vereniging en de gemeente.

De leerlingen interviewden een familielid dat de oorlog meemaakte. De verhalen werden in de klas besproken en gingen vaak over vluchten.  Zo werd de link gelegd met actuele oorlogen en vluchtelingen.  

De leerlingen brachten een bezoek aan een klas in het opvangkamp voor vluchtelingen in Sijsele. De leerlingen uit het opvangkamp kwamen daarna ook op bezoek in de school in Adegem.

 

De 3de prijs gaat naar de gemeentelijke basisschool François Laurentinstituut van Gent voor het project ‘Wereldoorlog I en relationele vorming’.

De leerlingen van het 5de en 6de leerjaar bezochten in Gent de tentoonstelling in de Sint-Pietersabdij ‘Oorlog in korte broek’ over de 1ste Wereldoorlog en de Westergembegraafplaats.

Ze gingen op driedaagse uitstap naar Ieper en bezochten daar het In Flanders Fields Museum, het belfort, de Last Post,…

 

Secundaire scholen

Top

De 1ste prijs gaat naar Visitatie Mariakerke voor het project ‘Langs ongekende wegen’.

De leerlingen van het 7de jaar Business Support, Logistics en Retailmanagement en Visual Merchandising werkten in het vak PAV een project uit. Ze deden dit vanuit hun eigen leefwereld en interesses. Ze mochten het onderwerp ruimer behandelen en parallellen zoeken met andere oorlogen. De leerkrachten daagden hen uit om voor minder gekende invalshoeken te kiezen en hun onderwerp creatief aan te pakken.

 

De 2de prijs gaat naar het Atheneum van Zelzate voor het project ‘Muzikale verteltocht doorheen Wereldoorlog I’.

De school maakte een voorstelling rond de 1ste Wereldoorlog met het 6de jaar humane wetenschappen (ASO) en het 6de jaar boekhouden en informatica (TSO). Voor dit project bracht iedereen teksten over de 1ste Wereldoorlog mee. Op basis van een selectie van de leerlingen kwam een voorstelling tot stand met liedjes, teksten en gedichten en beelden. Bij het samenstellen van het programma werd het verloop van de oorlog gevolgd.

De leerlingen maakten een bundeltje met alle teksten. De voorstelling had plaats op 21 oktober 2016. Stukjes en sfeerbeelden van de voorstelling zijn terug te vinden op de website van de school.

De 3de prijs gaat naar het Erasmusatheneum van Deinze voor het project ‘Oh! What a lovely war’!

De leerlingen van het 6de jaar van alle richtingen van de school gingen op inleefdriedaagse naar de Westhoek. Ze bezochten musea en herdenkingsplaatsen. Via een opdrachtenrally konden ze zich inleven in verschillende apsecten van het leven tijdens de 1ste Wereldoorlog.  De leerlingen uit de ASO-richtingen gidsten de leerlingen uit de andere richtingen. Ze bereidden dit voor in de lessen Nederlands en geschiedenis.

Na de driedaagse analyseerden de leerlingen in de lessen Nederlands verschillende gedichten over de 1ste Wereldoorlog, van heldhaftig en verheerlijkend tot zeer kritisch en pacifistisch.

 

De 4de prijs gaat naar Broederscholen Hiëronymus van Stekene voor het project ‘Vredesdag’.

De school werkt al verschillende jaren met de leerlingen uit de 1ste graad van alle richtingen rond de 1ste Wereldoorlog. Dit schooljaar werkten ze rond oorlogsrecepten. Tijdens de week van de smaak gingen de leerlingen op zoek naar oude oorlogsrecepten. Ze brachten ook een bezoek aan een woonzorgcentrum in de buurt en vroegen de bewoners naar verhalen en recepten. De leerlingen maakten een receptenbundeltje en de recepten werden uitgewerkt in de les techniek.