Winnaars schooljaar 2014-2015

Basis- en lagere scholen

Top

10 scholen ontvingen een prijs. Hieronder vind je een korte beschrijving van de projecten. Helemaal onderaan op deze pagina vind je presentaties van de scholen over hun project.

De 1ste prijs gaat naar de Vrije Lagere School Temse voor het project IK KIES VOOR VREDE!

Aan de hand van een zelf uitgewerkte werkbundel wordt in het 6de leerjaar gewerkt aan kennis van en inzicht in de historische feiten. Empathie en verbondenheid komen aan bod door het lezen van verhalen, beeldmateriaal en de familiegeschiedenis van de leerlingen. Bij de muzische verwerking wordt de hele school betrokken. De link naar vandaag wordt gelegd met mensen- en kinderrechten en met herdenkings- en reflectiemomenten.

De 2de prijs gaat naar de Vrije Basisschool De Vlieger in Hofstade voor het project DE GROOTE OORLOG: NOOIT MEER OORLOG

De school werkte met de hele school, van kleuters tot en met het 6de leerjaar, twee weken rond het thema. Er was veel aandacht voor de historische feiten ook gelinkt aan de lokale geschiedenis. De muzische verwerking gebeurde op heel veel verschillende manieren. En ook herdenking kwam aan bod.

De 3de prijs gaat naar de Gemeentelijke Basisschool De Letterdoos in Oostakker voor het project De grote oorlog

Het eerste leerjaar ging aan de slag met verhalend ontwerpen. De hoofdpersoon in het verhaal is Joris. In het verhaal van Joris komen steeds nieuwe aspecten van de oorlog aan bod. Ze vormen het uitgangspunt voor heel diverse leeractiviteiten.

De 4de prijs gaat naar de Vrije Basisschool Sint-Lutgart in Belsele voor het project In Sint-Lutgart Fields

De school werkte met het 5de en 6de leerjaar aan dit project. Een eigen uitgewerkte werkbundel en een uitstap naar Ieper en het Flanders Fieldsmuseum, vormde het uitgangspunt om een eigen museum te maken.

De 5de prijs gaat naar de GO! Basisschool De Zonnewijzer in Zwalm voor het project In Vlaamse velden

De school werkte met alle klassen van de lagere school aan het project. Elke graad had z'n eigen programma. Er was veel aandacht voor de lokale geschiedenis. De verwerking gebeurt met muzische activiteiten. De ingezonden presentatie voor de wedstrijd werd gemaakt door de leerlingen.

Omdat het verschil in punten tussen deze projecten erg klein was, heeft de jury besloten om geen verschil te maken tussen de projecten. De uitreiking gebeurt willekeurig en niet volgens de behaalde punten.

De 6de, 7de, 8ste, 9de en 10de prijs gaan naar:

De Vrije Basisschool in Oudenaarde voor het project Anna: 'Spiegel van een kinderziel'

Het 5de en 6de leerjaar werkten een toneelvoorstelling uit op basis van bronnenmateriaal dat aangebracht werd door de leerlingen. Er was aandacht voor de historische context en genuanceerde getuigenissen. In de lessen werd ook de link gelegd met de eigen school- en leefwereld en de wereld vandaag.

De Vrije Basisschool in Aalter voor het project Nooit meer oorlog!

De school werkte met de leerlingen uit het 3de en 4de leerjaar een herdenkingswandeling uit in Aalter voor de leerlingen van het 1ste en 2de leerjaar en zorgden ook voor de rondleiding.

De Vrije Basisschool Don Bosco A in Sint-Niklaas voor het project De Groote Oorlog (anders) bekeken

De leerlingen van het 5de en 6de leerjaar gingen op inleef-zeeklassenweek. Een groot deel van de activiteiten werden in het thema geplaatst.

De Vrije Basisschool in Munkzwalm voor het project Geweld… neem er geen vrede mee

Het 4de, 5de en 6de leerjaar werken tijdens het schooljaar rond het thema De Groote Oorlog. Ze bezoeken een lokale tentoonstelling , er is theater op school,… Er wordt gelezen of voorgelezen over de oorlog. De leerlingen gingen op uitstap naar de Westhoek en verwerkten hun indrukken op een muzodag. Er werd afgesloten met een bezinningsmoment

De Basisschool GO! Park in Aalst voor het project De Groote Oorlog

Het 5de en 6de leerjaar werkte aan het project met materiaal van de leerlingen. Er was een uitstap naar Ieper maar ook een stadswandeling en een bezoek aan de tentoonstelling over de 1ste wereldoorlog in Aalst. Tijdens de voorleesweek kreeg het project ook aandacht. In dit kader organiseerde de school een flashmob in Aalst op de Grote Markt.

Secundaire scholen

Top

10 scholen ontvingen een prijs. Hieronder vind je een korte omschrijving van de projecten. Helemaal onderaan op deze pagina vind je presentaties van de scholen over hun project.

De 1ste prijs gaat naar het GO! Atheneum in Zelzate voor het project Een wandeling doorheen Zelzate ten tijde van Wereldoorlog I

De school ging op zoek naar informatie over de burgerslachtoffers op het oorlogsmonument op de markt in Zelzate. Er werd een oproep gelanceerd via sociale media. De gemeentearchieven werden geraadpleegd en de hulp van de heemkundige kring werd ingeroepen. Met de gemeente werd ook samengewerkt. Aan de hand van de gevonden gegevens werd een wandelparcours uitgestippeld. Bij het uitwerken van de wandeling werd ook aandacht besteed aan historische gebouwen die een rol speelden in de 1ste Wereldoorlog.

De 2de prijs gaat naar de Broederschool Hiëronymus in Stekene voor het project Klein dorp, Groote Oorlog

De school bouwde een herdenkingsmonument, Den Doodendraad, samen met de heemkundige kring en de gemeente en verwerkt een oorlogsdagboek tot een wandeling in Stekene.

De 3de prijs gaat naar het Provinciaal buitengewoon secundair onderwijs Spectrum in Buggenhout voor het project HERINNER '14-'18 IN PSBuSO Spectrum

De school organiseerde een driedaags project met een geschiedkundig luik, een inlevings- en belevingssluik met actie- en doeactiviteiten en een bezinningsluik met een link naar de dagelijkse schoolpraktijk.

De 4de prijs (500 euro) gaat naar het College Onze-Lieve-Vrouw-ten-Doorn in Eeklo voor het project Inleefweek 100 jaar WO 1

De school organiseerde een vakoverschrijdende projectweek rond de herdenking van de 1ste Wereldoorlog voor de leerlingen van 2 BVL. De leerlingen werden volledig ondergedompeld in het verhaal van de Groote Oorlog. De hoofdthema's waren het dagelijks leven in bezet gebied en het individueel verhaal. Ze werden ervaringsgericht aangebracht door middel van inleefactiviteiten.

De 5de prijs gaat naar het Provinciaal Technisch Instituut Eeklo voor het project 'Den Doodendraad', symbool voor de gruwel uit ons verleden

De school richtte een herdenkingsmonument in op de school naar aanleiding van het bezoek aan de tentoonstelling over Den Doodendraad. De praktijkafdelingen elektriciteit en hout, BSO en TSO, werkten een eigen versie van Den Doodendraad uit. De leerlingen van de 1ste graad kwamen op bezoek en leerden over de 1ste Wereldoorlog. Ook vredeseducatie kwam aan bod.

Omdat het verschil in punten tussen deze projecten erg klein was, heeft de jury besloten om geen verschil te maken tussen de projecten. De uitreiking gebeurt willekeurig en niet volgens de behaalde punten.

De 6de, 7de, 8ste, 9de en 10de prijs gaan naar:

Visitatie Mariakerke voor het project Bruggen bouwen –togowest@dengrootenoorlog

Het project is een eindwerk van de leerlingen. Het vertrekt vanuit het persoonlijk verhaal van een familie, de familie Herman uit Moorslede. Gilbert Herman vertelt de verhalen van zijn ouders, grootouders en nonkels en de leerlingen registreren en regisseren deze vertelsessies. Ze bezoeken samen verschillende musea en tentoonstellingen en nemen deel aan een aantal activiteiten in het kader van de herdenking van de 1ste wereldoorlog zoals het lichtfront, de herdenking in Moorslede.

Het Gemeentelijk Technisch Instituut in Beveren-Waas voor het project FLANDERS FIELDS PROJECT WO I

De school werkte een projectweek uit rond de 1ste wereldoorlog. De werkwinkels die aan bod komen zijn klas- en lesdoorbrekend en activerend. Via concrete opdrachten wordt er stilgestaan bij de gevolgen van oorlog op de samenleving en wat dit betekende voor leeftijdsgenoten toen. De lijn wordt ook doorgetrokken naar vandaag. De projectweek sluit af met een bezoek aan Ieper.

Het Hoger Technisch Instituut Sint-Antonius in Gent voor het project Respect en herinnering

De school wil met dit project de verschillende culturen op de school dichter bij elkaar brengen door hen te confronteren met een gemeenschappelijk verleden. De herinnering aan het verleden wordt ook gebruikt om te werken aan een cultuur van vrede en verdraagzaamheid op school. In het kader van het project gaat een ruime waaier aan activiteiten door. Het project loopt door tot 2018 tijdens de herdenkingsjaren.

Het Sint-Janscollege in Sint-Amandsberg voor het project Hun namen fluisteren nog steeds de schreeuw om vrede over het land

De leerlingen gingen in hun eigen gemeenten op zoek naar de namen van de slachtoffers van de 1ste wereldoorlog. Ze zochten ook naar informatie over de mensen achter de namen. Ze eerden deze doden met een herdenkingsmoment op Campo Santo en met zelf geschreven gedichten.

DVM Handels-, Technisch en Beroepsonderwijs in Aalst voor het project Schrijven om niet te vergeten

De school werkte een beeldend poëzieproject uit met historische kennis als fundament. Na voorbereidende lessen en uitstappen schreven de leerlingen op 5 januari in groepjes een gedicht rond de 1ste Wereldoorlog. Elke graad kreeg een andere opdracht. Daarna werden de gedichten visueel bewerkt door een aantal klassen.