Winnaars schooljaar 2015-2016

Winnaars prijsuitreiking wedstrijd klasprojecten voor Oost-Vlaamse scholen op 18 april 2016. Negen scholen ontvingen een prijs. Hieronder vind je een korte beschrijving van de projecten. Helemaal onderaan op deze pagina vind je presentaties van de scholen over hun project.

Er werden 2 wedstrijden georganiseerd, 1 voor basis- en lagere scholen en 1 voor secundaire scholen.

Basis- en lagere scholen

De 1ste prijs gaat naar de GO basisschool De Wegwijzer van Assenede voor het project De vredeswegwijzer

De leerlingen van het 5de leerjaar maakten een blog over hun project. Ze gingen naar de tentoonstelling in Boekhoute over vrouwen in de 1ste wereldoorlog. Ze bezochten het oorlogsmonument in hun gemeente. En ze lazen en bekeken bronnen en teksten, zoals oorlogskranten en beelden over de 1ste wereldoorlog. Ze hadden het over vluchtelingen toen en nu en legden zo de link naar de actualiteit. Ook het kinderrechtenverdrag en kinderrechten werden besproken in de klas.

De 2de prijs gaat naar de vrije basisschool van Munkzwalm voor het project Lichtstraat 13-11

De hele school werkte samen rond het jaarthema ‘De wereld in m’n rugzak’. De rugzak verwijst ook naar de ransel of rugzak van de soldaten in 1ste wereldoorlog. Ze werkten samen met het woonzorgcentrum Huize Roborst. De leerlingen interviewden de bewoners over de 2de wereldoorlog. Op de muzo-dag werd er klasoverschrijdend gewerkt rond het thema oorlog en vrede. Hierbij kwamen ook beelden en materiaal uit 1ste wereldoorlog aan bod.

Op vrijdag 13 november, bij het grootouderfeest, brachten de kleuters een schimmenspel over oorlog en vrede. ‘s Avonds was er een wandeltocht met verschillende stops. Bij de stops waren er toonmomenten van de activiteiten van de muzo-dag. De wandeltocht kreeg een speciale betekenis door de aanslagen ’s avonds en ‘s nachts in Parijs. In de klas en op school werd hier maandag bij stilgestaan.

De school organiseerde activiteiten tijdens de anti-pestweek en voor de oudste leerlingen lessen rond democratie.

De 3de prijs gaat naar de GO basisschool Klim Op van Zandbergen voor het project De eerste wereldoorlog door de ogen van een kind

Het 6de leerjaar ging aan de slag met een lesbundel die uitgewerkt werd door de leerkracht. In de bundel zitten onder andere dagboekfragmenten van een kind dat de 1ste wereldoorlog meemaakte. De leerlingen werkten rond de vraag waarom de 1ste wereldoorlog eigenlijk begonnen is. Ze werkten ook rond het thema ‘op de vlucht zijn’. Ze bekeken ook sommige gebeurtenissen en ontwikkelingen van de 1ste wereldoorlog meer in detail zoals de gevolgen voor de geneeskunde, de ontwikkeling van wapens, hoe propaganda gebruikt werd. Ze schreven een gedicht en maakten oorlogswafels.

De 4de prijs gaat naar de vrije basisschool van Beke Zomergem voor het project NOOIT MEER OORLOG!

Het 6de leerjaar ging op bosklas in de buurt van de Kemmelberg. Ze brachten een bezoek aan heel wat plekken in de buurt waar in de 1ste wereldoorlog gevochten werd. De bosklas werd in de klas uitgebreid voorbereid. Terug in de klas na de bosklas, gingen de leerlingen ook aan de slag. Ze maakten vliegtuigen en luchtballonnen, een herdenkingsmonument en grafzerken.

Secundaire scholen

De 1ste prijs gaat naar het Sint-Lievenscollege van Gent voor het project WO1: leven of overleven?

Elke klas van het 5de jaar kreeg de opdracht om 1 personage uit te kiezen dat de 1ste wereldoorlog persoonlijk meemaakte. Dat personage mocht verzonnen zijn of echt. Elk klas verzamelde informatie over hun personage. Hierbij moesten ze grondig onderzoek doen in de bibliotheek en het archief. Tot slot verwerkten ze de gevonden informatie op een creatieve manier. Dat kon via een powerpointpresentatie, een filmpje, een facebookpagina,….

Een interne jury in de school beoordeelde de projecten. De projecten telden ook mee voor dagelijks werk voor het vak geschiedenis. Ook de leerlingen evalueerden elkaars inzet anoniem.

Dit werden de winnaars van de interne jury in de school:

- Edith Cavell, een verpleegster die Belgische en Engelse soldaten hielp bij hun vlucht naar Nederland

- Edmond Weltjens, kapitein aan het Yzerfront

De 2de prijs gaat naar het VTI van Dendermonde voor het project Op de vlucht…

De leerlingen van het 2de jaar uit de A-stroom mechanica-elektriciteit en industriële wetenschappen maakten in de lessen Nederlands en geschiedenis een posterpresentatie over de vergelijking Dendermonde – Syrië.

In het vak aardrijkskunde bespraken ze de vluchtroutes van de OKAN-leerlingen.

In de lessen geschiedenis gingen de leerlingen op zoek naar informatie over de bewoners van hun straat in 1914.

Ze maakten kennis met de minderjarige vluchtelingen die in Dendermonde opgevangen worden.

Daarna gaan ze te voet op de vlucht naar Stekene waar ze opgevangen worden door de leerlingen van de Broederschool uit Stekene. De leerlingen uit Stekene vertellen die uit Dendermonde over de 1ste wereldoorlog in hun dorp. Ze gaan ook naar het stukje van de Doodendraad dat door de Stekense school werd nagebouwd. Daar houden beide scholen een korte herdenking.

De 4de en 3de prijs gaan naar Het Atheneum van Zelzate voor het project Met de fiets langs de grenzen van Wereldoorlog I Het Atheneum van Zottegem voor het project WORLD WAR V1RAL

Vanwege het kleine verschil in punten besloot de jury om geen onderscheid te maken tussen de 4de en de 3de prijs en deze 2 projecten gelijk te behandelen.

Het project Met de fiets langs de grenzen van Wereldoorlog I van het Atheneum van Zelzate

Na het vorige project, een wandelroute over Zelzate in de 1ste wereldoorlog, had het atheneum van Zelzate nog heel wat niet gebruikt materiaal. Dit wilden ze niet verloren laten gaan. Daarom besloten ze een fietsbrochure te maken over de grensstreek tijdens de 1ste wereldoorlog met de 5de jaars en 6de jaars van de richtingen humane wetenschappen en boekhouden-informatica. Ze werkten samen met de lokale heemkundige kringen. Ze stippelden een fietsroute uit langs bestaande fietsknooppunten. Met het verzamelde materiaal maakten ze een brochure. In september 2015 werd de fietsroute ingereden.

Het project WORLD WAR V1RAL van het Atheneum van Zottegem

De leerlingen van het 5de jaar van de richtingen latijn-moderne talen, latijn-wiskunde en wetenschappen-wiskunde van het Atheneum van Zottegem kregen van de leerkrachten Engels en geschiedenis een opdracht. Ze moesten een element van de 1ste wereldoorlog uitwerken volgens een bepaald media-genre, bv. zoals een item van de Ideale Wereld of zoals een Wat als-aflevering,…

De leerlingen gingen aan de slag en zo krijgen we onder andere dit te zien als resultaat:

- Een hollywood-epos over het Von Schlieffen-plan en het front in Rusland

- Een raamvertelling over het dagelijks leven in de 1ste wereldoorlog

- Een uitzending van de Ideale Wereld over de oorzaken van de 1ste wereldoorlog 

De 5de prijs gaat naar het PTI van Eeklo voor het project Finding Corporal Chamberlain

De school heeft contact met een Engelse school. Eén van de leerlingen van de Engelse school vroeg aan PTI Eeklo om op zoek te gaan naar de begraafplaats van korporaal Chamberlain, een familielid dat in de 1ste wereldoorlog stierf als soldaat in Vlaanderen. De school kon de begraafplaats van korporaal Chamberlain opsporen.

De 5de jaars van de richting mechanica, bouw en hout van PTI Eeklo gingen op tweedaagse en bezochten de begraafplaatsen en een museum in de Westhoek. Ze hielden een uitgebreide herdenkingsceremonie aan het graf van korporaal Chamberlain.

De 6de prijs gaat naar h et PiusX-Instituut van Zele voor het project Nooit brengt oorlog vrede

Het project van alle 5de jaars van de school startte met een toneelstuk. Daarna gingen de leerlingen naar de Westhoek. Terug op school volgden ze een aantal creatieve workshops rond het thema 1ste wereldoorlog. Tot slot was er op de hele school de dag voor verdraagzaamheid met toonmomenten van die workshops.