Studiedag 'De 1ste wereldoorlog in de klas'

Inhoud

Top

Op 15 november 2016 en 23 november 2016 organiseerden de Provincies Oost-en West-Vlaanderen samen een studiedag voor klasprojecten over de 1ste Wereldoorlog.

Projecten

Top

Een aantal scholen vertelden over hun project.

  • basisscholen

Het project 'De grote oorlog' van de Gemeentelijke Basisschool De Letterdoos in Oostakker

Het eerste leerjaar ging aan de slag met verhalend ontwerpen. De hoofdpersoon in het verhaal is Joris. In het verhaal van Joris komen steeds nieuwe aspecten van de oorlog aan bod. Ze vormen het uitgangspunt voor heel diverse leeractiviteiten.

Het project 'Ik kies voor vrede' van de Vrije Lagere School Temse

Aan de hand van een zelf uitgewerkte werkbundel werkte het 6de leerjaar aan kennis van en inzicht in de historische feiten. Empathie en verbondenheid kwamen aan bod door het lezen van verhalen, beeldmateriaal en de familiegeschiedenis van de leerlingen. Bij de muzische verwerking werd de hele school betrokken. De link naar vandaag werd gelegd met mensen- en kinderrechten en met herdenkings- en reflectiemomenten.

Het project 'Vredesuitstap' van OLV College Vuurtoren te Oostende

Dit project verkende met een mediaopdracht de littekens van de Eerste Wereldoorlog in Diksmuide, Vladslo, Houthulst, Boezinge, Zonnebeke en Ieper.

Het project ‘Olympiërs in Vlaamse Velden’ van de centrumscholen te Ieper

De scholen combineerden de sportdag van het 6de leerjaar met een herdenking rond de Eerste Wereldoorlog. Jimmy Duffy en andere 'Olympiërs in Vlaamse Velden' werden op een bijzonder originele manier herdacht. Jeugdauteur Geert Spillebeen en zanger Wannes Cappelle zorgden voor een beklijvende dag.

  • secundaire scholen

Het project 'WO1: leven of overleven?' van het Sint-Lievenscollege van Gent

Elke klas van het 5de jaar kreeg de opdracht om 1 personage uit te kiezen dat de 1ste wereldoorlog persoonlijk meemaakte. Dat personage mocht verzonnen zijn of echt. Elke klas verzamelde informatie over hun personage. Ze moesten grondig onderzoek doen in de bibliotheek en het archief. Tot slot verwerkten ze de gevonden informatie op een creatieve manier. Dat kon via een powerpointpresentatie, een filmpje, een facebookpagina,….

Een interne jury in de school beoordeelde de projecten. De projecten telden ook mee voor dagelijks werk voor het vak geschiedenis. Ook de leerlingen evalueerden elkaars inzet anoniem.

Dit werden de winnaars van de interne jury in de school:

- Edith Cavell, een verpleegster die Belgische en Engelse soldaten hielp bij hun vlucht naar Nederland

- Edmond Weltjens, kapitein aan het Yzerfront.

Het project 'Op de vlucht…' van het VTI van Dendermonde

De leerlingen van het 2de jaar uit de A-stroom mechanica-elektriciteit en industriële wetenschappen maakten in de lessen Nederlands en geschiedenis een posterpresentatie over de vergelijking Dendermonde – Syrië.

In het vak aardrijkskunde bespraken ze de vluchtroutes van de OKAN-leerlingen.

In de lessen geschiedenis gingen de leerlingen op zoek naar informatie over de bewoners van hun straat in 1914.

Ze maakten kennis met de minderjarige vluchtelingen die in Dendermonde opgevangen worden.

Daarna gingen ze te voet op de vlucht naar Stekene waar ze opgevangen werden door de leerlingen van de Broederschool uit Stekene. De leerlingen uit Stekene vertelden die uit Dendermonde over de 1ste wereldoorlog in hun dorp. Ze gingen ook naar het stukje van de Doodendraad dat door de Stekense school werd nagebouwd. Daar hielden beide scholen een korte herdenking.

Het project 'Battle of Blydhove' van IMB-Blydhove van Brugge

In dit integraal jaarproject gingen leerlingen in verschillende vakken (Nederlands, Engels,…) creatief aan het werk rond vrede met als doel respect verkrijgen voor elke persoon van welke afkomst, aard of levensbeschouwing ook. Daarnaast zorgden een thema-avond ‘The Battle of Blydhove’ en een tweedaagse in de Westhoek dat leerlingen en familie zich betrokken voelden in dit geslaagde project. Het project liep in de 2de graad Verzorging-Voeding, 3de graad Verzorging, 7de jaar Kinderzorg en 7de jaar Thuis- en Bejaardenzorg.

Het 'Theaterproject Vluchtelingen' van VTI Sint-Lucas van Menen

De leerlingen van het 4de jaar houtbewerking (BSO) verkenden verschillende vormen van drama. Hiervoor zorgde De Figuranten, een sociaal-artistiek theatercollectief. In april trok de klas dan naar Watou om in een week een dramaproject uit te werken met als thema Vluchtelingen. In de voorafgaande lessen PAV onderzochten de leerlingen de verschillende facetten van dit onderwerp, zodat ze met 'bagage' aan dit avontuur konden beginnen. Er werd zes uur per dag geschreven, gespeeld, gedacht ... en gevloekt. De rest van de dag werd gevuld met huishoudelijke taken en met excursies in verband met de oorlog. Een intensieve, maar heel aangename week voor alle partijen.

Het project Een wandeling door Zelzate ten tijde van WO I en Met de fiets langs de grenzen van WO I van het Atheneum Zelzate

De school werkte 2 projecten uit met het 5de en 6de jaar humane wetenschappen en boekhouden informatica:

Een wandeling door Zelzate ten tijde van WO I

De leerlingen gingen op zoek naar informatie over de burgerslachtoffers op het oorlogsmonument van de markt in Zelzate. Er werd een oproep gelanceerd via sociale media. De gemeentearchieven werden geraadpleegd en de hulp van de heemkundige kring werd ingeroepen. Met de gemeente werd ook samengewerkt. Aan de hand van de gevonden gegevens werd een wandelparcours uitgestippeld. Bij het uitwerken van de wandeling werd ook aandacht besteed aan historische gebouwen die een rol speelden in de 1ste Wereldoorlog.

Met de fiets langs de grenzen van WO I

Na het vorige project had het atheneum van Zelzate nog heel wat niet gebruikt materiaal. Dit wilden ze niet verloren laten gaan. Daarom besloten ze een fietsbrochure te maken over de grensstreek tijdens de 1ste wereldoorlog. Ze werkten samen met de lokale heemkundige kringen. Ze stippelden een fietsroute uit langs bestaande fietsknooppunten. Met het verzamelde materiaal maakten ze een brochure. In september 2015 werd de fietsroute ingereden.

Het project WORLD WAR V1RAL van het Atheneum Zottegem

De leerlingen van het 5de jaar van de richtingen latijn-moderne talen, latijn-wiskunde en wetenschappen-wiskunde van het Atheneum van Zottegem kregen van de leerkrachten Engels en geschiedenis een opdracht. Ze moesten een element van de 1ste wereldoorlog uitwerken volgens een bepaald media-genre, bv. zoals een item van de Ideale Wereld of zoals een Wat als-aflevering,…

De leerlingen gingen aan de slag en leverden items af die gezien mogen worden.

Educatief materiaal

Top

De stichting Raoul Servais stelde zijn workshops 'animatiefilm' voor. Je kan met hen aan de slag als je een animatiefilm wilt maken over de eerste wereldoorlog.

Cher ami is een multimediale voorstelling (animatiefilm en muziek) met 3 animatiefilms en live muziek van Yuko. Het gaat over dieren in de eerste wereldoorlog.

Op de pinterestpagina van de provincie Oost-Vlaanderen vind je een overzicht van educatief materiaal over de 1ste wereldoorlog.

Hieronder vind je de presentaties van de projecten en de linken naar het educatief materiaal dat werd voorgesteld.