Wedstrijd voor klasprojecten rond de Eerste Wereldoorlog

Wedstrijd voor klasprojecten rond de Eerste Wereldoorlog

Oost-Vlaamse scholen kunnen deelnemen aan deze wedstrijd die jaarlijks doorgaat vanaf schooljaar 2014-2015. Ook dit schooljaar (2017-2018) kunnen scholen een project indienen.

De tekst van het wedstrijdreglement vind je onderaan deze pagina.

Wie kan een aanvraag indienen?

Top

Een basisschool, een lagere school (gewoon of buitengewoon onderwijs) met een administratieve vestigingsplaats in de provincie Oost-Vlaanderen .

Een school die voltijds gewoon of buitengewoon secundair onderwijs aanbiedt met een hoofdvestigingsplaats in de provincie Oost-Vlaanderen .

Per school kan er één klasproject ingediend worden. Er mogen wel meerdere klassen bij het project betrokken worden.

Aan welke voorwaarden moet je project voldoen om aan de wedstrijd deel te nemen?

Top

De klasprojecten worden uitgewerkt rekening houdend met de 3 aspecten van herinneringseducatie:

1° kennis van en inzicht in de historische context en in processen en mechanismen. Het uitgangspunt hierbij is historisch materiaal;

2° empathie en verbondenheid. Primaire bronnen gebruiken waarin individuen aan het woord komen, is hierbij essentieel;

3° reflectie en actie. Het referentiekader hierbij zijn de mensenrechten en de kinderrechten.

Het resultaat wordt voorgesteld in een powerpointpresentatie.

Bij de beoordeling van de klasprojecten houdt de jury rekening met de volgende criteria:

1. Visie en authenticiteit

2. Creativiteit en uitwerking

Meer informatie over de criteria en beoordeling van de projecten kan je terugvinden in het reglement. De tekst van het wedstrijdreglement vind je onderaan deze pagina.

Welke prijs kan je winnen?

Top

Er wordt één wedstrijd georganiseerd voor het basisonderwijs en één voor het secundair onderwijs.
Er worden maximum 10 prijzen uitgereikt voor de scholen uit het basisonderwijs en nog eens 10 prijzen voor de scholen van het secundair onderwijs.
De winnaar krijgt een prijs van 1000 EUR;
De tweede krijgt een prijs van 750 EUR;
De derde, de vierde en de vijfde krijgen een prijs van 500 EUR;
De zesde tot en met de tiende krijgen een prijs van 250 EUR.

Hoe kan je deelnemen aan de wedstrijd?

Top

De wedstrijd wordt jaarlijks georganiseerd vanaf schooljaar 2014-2015.

Je moet je project uiterlijk op 20 februari indienen door middel van een formulier samen met het resultaat van je project, een powerpointpresentatie en een korte beschrijving van je project (max. 5 bladzijden). Je bezorgt het via e-mail bij onderwijs.en.vorming@oost-vlaanderen.be.

Het formulier vind je terug onderaan deze pagina.

Zeer grote bestanden zoals een presentatie of een filmpje kan je doorsturen via een website zoals We Transfer of andere websites om grote bestanden door te geven. Je vindt de link naar de website van We Transfer onderaan op deze pagina.

We Transfer werkt als volgt: je zet het bestand of de bestanden op deze website en stuurt via een mailtje een link door naar diegenen die het bestand of de bestanden mogen downloaden.

Alleen wie de mail ontvangt, kan het bestand downloaden.

Wat gebeurt er met je aanvraag?

Top

Er wordt één wedstrijd georganiseerd voor het basisonderwijs en één voor het secundair onderwijs.

Bij beide wedstrijden worden de projecten beoordeeld door een jury die bestaat uit personeelsleden van de Provincie en externe specialisten. De door de jury geselecteerde projecten en hun rangschikking worden voorgelegd aan de deputatie, die beslist over de toekenning van de prijzen.

Indien er meer dan 25 klasprojecten voor één wedstrijd worden ingediend, gebeurt er een voorselectie door de Directie Onderwijs en Vorming van de Provincie Oost-Vlaanderen.

De prijzen worden uitgereikt tijdens twee slotevenementen, één voor het basisonderwijs en één voor het secundair onderwijs. Ze worden georganiseerd na de paasvakantie.

De scholen die in aanmerking komen om een prijs te krijgen op dit slotevenement, worden hierop uitgenodigd.

We verwachten van deze scholen dat ze aanwezig zijn op het slotevenement met een afvaardiging van de klas(sen) en dat ze hun klasproject voorstellen. Een prijs kan enkel uitgereikt worden aan een school, als ze haar klasproject voorgesteld heeft op het slotevenement.

Inlichtingen

Voor meer informatie kan je terecht bij: Caroline Delbaere, caroline.delbaere@oost-vlaanderen.be 09 267 74 36

Studiedag 'De 1ste wereldoorlog in de klas'

Laat je inspireren door de projecten van andere leerkrachten over de 1ste Wereldoorlog. Werk zelf een klasproject uit en doe mee aan de wedstrijd voor klasprojecten van de Provincie Oost-Vlaanderen of West-Vlaanderen.

Winnaars schooljaar 2016-2017

Zeven scholen ontvingen een prijs. Hieronder vind je een korte beschrijving van de projecten. Helemaal onderaan deze pagina vind je presentaties van de scholen over hun project.

Winnaars schooljaar 2015-2016

Negen scholen ontvingen een prijs. Hieronder vind je een korte beschrijving van de projecten. Helemaal onderaan op deze pagina vind je presentaties van de scholen over hun project.

Winnaars schooljaar 2014-2015

10 scholen ontvingen een prijs. Hieronder vind je een korte beschrijving van de projecten. Helemaal onderaan op deze pagina vind je presentaties van de scholen over hun project.