Je bent hier: Home > Onderwijs & vorming

Provinciaal onderwijs

Wist je dat er 19 provinciale scholen zijn en dat meer dan 33 000 leerlingen en cursisten er les volgen? Je vindt het aanbod van het provinciaal onderwijs per school terug.

Flankerend onderwijsbeleid

Het provinciebestuur Oost-Vlaanderen wil op het vlak van onderwijs zijn rol niet beperken tot het organiseren van provinciaal onderwijs. 

Oost-Vlaamse Bestuursacademie (OBAC)

OBAC wil dé partner zijn van de Oost-Vlaamse lokale besturen op het vlak van praktijkgerichte en kwaliteitsvolle opleiding en vorming. Besturen ondersteunen als lerende en bestuurskrachtige organisaties, daar zetten we op in.

Vorming

Het vormingsaanbod van de Oost-Vlaamse Bestuursacademie voor ambtenaren van lokale en regionale besturen en andere provinciale opleidingsmogelijkheden.

Job/studiekeuze

Jongeren van 11 tot 14 jaar ontdekken in Het Beroepenhuis een waaier van beroepen en informatie over studierichtingen. Vooral de technische en praktisch uitvoerende beroepen staan in de kijker.
Zo worden de tieners geholpen bij een bewuste en positieve studie- of beroepskeuze.

Educatief aanbod

Het provinciebestuur biedt rond een aantal thema's educatieve materialen en activiteiten aan. Ook ondersteunt het provinciebestuur verschillende partners bij het uitwerken van lesmateriaal.

Toelagen voor afstudeerscripties

Universiteits- en hogeschoolstudenten kunnen een prijs in de wacht slepen als hun afstudeerscriptie gaat over Oost-Vlaanderen of één van haar bovengemeentelijke regio’s. Lees hier meer over de voorwaarden.