Studiedag 'strategisch digitaliseren'piva eGov organiseert in samenwerking met de Vlerick Business school op 9 november 2017 een studiedag 'strategisch digitaliseren'.

Beleid en ICT, dagelijks komen beide met elkaar in aanraking. Toch is het niet evident om een degelijk ICT beleid te voeren.

Piva eGov werkte samen met de Vlerick Business school een methodologie uit om strategisch te digitaliseren. De aanpak die werd getoetst bij verschillende besturen in kader van het begeleidingstraject 'I-monitor', is aanpasbaar naar de context van jouw bestuur. Wil je voor jouw bestuur een hanteerbaar beslissingskader voor ICT creëren? Ben je op zoek naar een richting voor jouw ICT bij de integratie van gemeente-OCMW, of bij de fusie van meerdere besturen?

Met de studiedag 'strategisch digitaliseren' kom je te weten wat de methodologie inhoudt, en wat de ervaringen hiermee zijn. In een interactieve sessie peilen we daarnaast ook naar jouw behoeften in verband met het uittekenen van een ICT-strategie. Schrijf je in vóór 31 oktober 2017.


Programma

Programma downloaden (pdf)

13.30 - 14.00 uur | Ontvangst met koffie
14.00 - 16.00 uur

Welkomstwoord


Besturen aan het woord

Een aantal besturen hebben al een groot deel van het traject doorlopen. We luisteren naar hun ervaring over de aanpak, welke resultaten ze geboekt hebben. We krijgen een kritische blik op de rol van piva eGov in het traject.

Hoe kan je een strategie baseren op leidende principes?

De leidende principes zijn een rode draad doorheen de hele ondersteuning. Hoe kan je die concreet inzetten om een strategie te bepalen? Wat is de kracht van een strategie gebaseerd op leidende principes?

Waar heeft jouw bestuur nood aan?

Herkende je situaties die in jouw bestuur ook aan de orde zijn? Zie je hoe de aangeboden oplossingen werkbaar zijn voor jou? In dit interactieve deel laten we jou aan het woord.

Strategisch digitaliseren

We schetsen wat piva eGov voor jouw bestuur kan betekenen.

De sprekers

Vlerick Business School:

piva eGov:

16.00 - 17.00 uur | Netwerkdrink
Top

Inschrijvingsformulier

Deelname is gratis. Inschrijven is verplicht en kan tot 31 oktober 2017.

* Familienaam      
* Voornaam    
* Organisatie    
* Functie    
* E-mail    
* Netwerkdrink     
* Met welke verwachtingen en vragen kom je naar de studiedag? 
Top

Locatie

Dit overleg vindt plaats in het auditorium van de Vlerick Business School.

Vlerick Business School, Campus Gent
Auditorium M.01
Reep 1
9000 Gent

Gedetailleerde routebeschrijving voor auto, trein of bus en parkeermogelijkheden

Top

Contact

Provinciaal intern verzelfstandigd agentschap (piva) eGov
PAC Het Zuid
Woodrow Wilsonplein 2
B 9000 Gent
+32 (0)9 267 77 43
egov@oost-vlaanderen.be