Zorg voor ruimtelijke kwaliteit in het buitengebied

De ruimtelijke kwaliteit van het buitengebied staat meer dan ooit onder druk en ruimtelijke kwaliteit gaat over veel meer dan het neerpoten van een ‘mooi’ gebouw.

De belangen kunnen zich voordoen op economisch, ecologisch, sociaal en cultureel gebied. Bewoners, doelgroepen, gemeenschappen,… bepalen mee de waardering van de ruimte.

Met de zorg voor de ruimtelijke kwaliteit streven we naar een hoge gebruikswaarde voor meerdere functies. 

Bijv. bij de inrichting van een dorpshuis is multifunctionele inrichting naar verschillende doelen (zoals o.a. lokale verenigingen, scholen en jeugdwerking, opleidingen en/of tentoonstelling) een belangrijk aspect. Maar de juiste locatie binnen de dorpsstructuur, mobiliteitsoplossing, herkenbaarheid, omgevingsinrichtingen en participatie gaan ook de gebruikswaarde bepalen.

Streven we naar een grote belevingswaarde voor bewoners en bezoekers.

Bijv. een natuurlijk speelomgeving creëren kan naast spel en educatie ook de ecologische waarden ondersteunen, toeristisch aantrekkelijk zijn, uitstraling hebben en cultuurhistorische elementen duiden.

Dit streven is meteen een waarde voor de toekomst.

Ruimtelijke kwaliteit en provinciaal beleid

Vanuit het provinciaal landbouw- en plattelandsbeleid gaat veel aandacht naar ruimtelijke kwaliteit op het platteland.

We doen dit actief op verschillende manieren:

  • Adviezen verlenen rond geïntegreerd agrarisch bouwen
  • Organiseren van een Kwaliteitskamer voor adviseren van plattelandsprojecten rond ruimtelijke kwaliteit
  • Uitwerken van brochures ter inspiratie (te downloaden bij Documenten of te bestellen bij Publicaties)
  • Organiseren van thematische lezingen.

Provinciale Kwaliteitskamer

De Provinciale Kwaliteitskamer geeft advies over de ruimtelijke kwaliteit van je plattelandsproject.

Thematische lezingen rond ruimtelijke kwaliteit

Lezingen en gedachtewisselingen over ruimtelijke kwaliteit.

Hergebruik hoeves

Op zoek naar creatieve toekomstscenario's voor vrijgekomen landbouwzetels