Rattenbestrijding Oost-Vlaanderen vzw

rato logo

RATO vzw is een overlegorgaan tussen gemeente en Provincie en kan de rattenbestrijding overnemen op vraag van gemeenten die het zelf niet meer willen uitvoeren. Sinds 1997 heeft RATO vzw expertise opgebouwd in de bestrijding van ratten en andere exoten of schadelijke dieren. RATO vzw beschikt over een team van professionele bestrijders.

Contact

Rattenbestrijding Oost-Vlaanderen (RATO) vzw
W.Wilsonplein 2
9000 Gent

tel.09 267 87 43
rato@oost-vlaanderen.be

Taak

Rattenbestrijding Oost-Vlaanderen vzw (RATO vzw) is een samenwerkingsverband tussen de gemeenten en de provincie en kan de rattenbestrijding en exotenbeheersing kostendelend overnemen van de leden gemeenten.

Werking

De basis van de bestrijding is gebiedsdekkend speurwerk. De gebiedskennis wordt aangewend voor: bruine ratten, muskusratten, ganzenbeheersing, invasieve exoten, verwilderde kippen, katten, duiven, waterlopen, ...

Dienstverlening aan burgers

ratten op jouw terrein/wetgeving/melding/openbare terreinen

Dienstverlening aan gemeenten

actieve bestrijding / extra service / extra diensten

Projecten

Aan de hand van verschillende projecten verzamelt en onderzoekt RATO vzw nog meer informatie die een meerwaarde biedt aan de bestrijding in het veld.