Rattenbestrijding

Ratten veroorzaken problemen op openbare en particuliere domeinen. Naast materiële schade (ondergraven van dijken, grachten, schade aan landbouwgewassen) verspreiden ratten ook ziekten.

Iedere eigenaar is volgens de wetgeving verplicht om de schadelijke ratten te bestrijden op eigen domein. Het provinciebestuur ondersteunt en coördineert de gemeentelijke rattenbestrijding.

Muskusrattenbestrijding

Omdat muskusratten gebonden zijn aan waterlopen is de waterloopbeheerder verplicht de bestrijding uit te voeren. Muskusrattenbestrijding is daarom een gedeelde verantwoordelijkheid van provincie, gemeenten en gewesten. Indien je een muskusrat opmerkt, dan ben je verplicht dat te melden aan je gemeentebestuur.

Bestrijding bruine rat

De bruine rat is steeds een ongewenste gast. Als particulier ben je verplicht de rat te bestrijden op eigen domein. Weet je niet hoe dit best aan te pakken, informeer dan eens bij je gemeente of contacteer de provincie.

Rattenbestrijding Oost-Vlaanderen vzw

RATO vzw is een overlegorgaan tussen gemeente en Provincie en kan de rattenbestrijding overnemen op vraag van gemeenten die het zelf niet meer willen uitvoeren. Sinds 1997 heeft RATO vzw expertise opgebouwd in de bestrijding van ratten en andere exoten of schadelijke dieren. RATO vzw beschikt over een team van professionele bestrijders.

Exoten, ongewenste gasten in onze waterlopen

Uitheemse planten in onze waterlopen verdringen onze eigen soorten en veroorzaken problemen met de waterafvoer.