Promotie sierteelt

promotie sierteelt 2

Op bezoek bij een sierteler

Top

Educatie rond sierteelt voor het basisonderwijs gebeurde de voorbije jaren op 1 dag in de maand mei.

Dienst Landbouw & Platteland verruimde het aanbod aan sierteeltbedrijven in het netwerk van Oost-Vlaamse bezoekboerderijen www.beleefdeboerderij.be.

De sierteeltsector stelt zich zo jaarrond open voor een breed publiek.

De Oost-Vlaamse scholen kunnen voor de bezoeken aan de aangesloten bedrijven een subsidie aanvragen bij de Provincie. Meer informatie via de verwante pagina 'Landbouw -en plattelandseducatie' onderaan.

Sierteeltonderzoek

Top

De Provincie Oost-Vlaanderen ondersteunt het sierteeltonderzoek via de Technopool Sierteelt en het Proefcentrum voor Sierteelt vzw (PCS).

Technopool Sierteelt
De Technopool Sierteelt is een kennisgedreven samenwerkingsverband tussen 4 belangrijke onderzoekscentra in Vlaanderen: Universiteit Gent, Hogeschool Gent, Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO) en het Proefcentrum voor Sierteelt vzw (PCS). De onderzoeksinstellingen profileren zich gezamenlijk als kenniscentrum voor sierteelt.

De nauwe samenwerking tussen de onderzoeksinstellingen brengt kennis en onderzoeksexpertise vlakbij de sierteeltbedrijven. Op die manier wordt enerzijds de kennisontwikkeling meer vraaggericht en wordt anderzijds de reeds aanwezige kennis beter ontsloten naar kennisdragers.

Oost-Vlaamse projecten rond sierteelt

Top

Sierteelt of sierteeltproducten staan centraal in heel wat lopende projecten in Oost-Vlaanderen:

  • Plattelandsproject Eetbare bloemen: sierlijk en smakelijk!
  • Plattelandsproject B(l)oeiend Oost-Vlaanderen
  • Strategisch project Glastuinbouw

Meer informatie over deze projecten vind je via onderstaande linken.

Contact

Dienst Landbouw & Platteland
Diedrik Van Caenegem - beleidsmedewerker landbouw
tel.09 267 86 17
diedrik.van.caenegem@oost-vlaanderen.be

Streekproducten Beschermde Geografische Aanduiding

De Gentse azalea en de Vlaamse laurier kregen het Europese label van streekproduct 'Beschermde Geografische Aanduiding'.

Tournée Provinciale

Tournée Provinciale is een format over het provinciaal landbouw- en plattelandsbeleid op de Vlaamse themazender PlattelandsTV. Oost-Vlaanderen focust zich hoofdzakelijk op het thema sierteelt.