Groepsaankoop plantgoed voor land- en tuinbouwbedrijven

Groepsaankoop plantgoed 2016

Groepsaankoop editie 2016

Top

De Provincie Oost-Vlaanderen organiseerde in 2016 een derde groepsaankoop voor land- en tuinbouwers.

Iedere Oost-Vlaamse land- en tuinbouwer kon streekeigen bomen en struiken, klimplanten, kleinfruit en fruitbomen bestellen.

Er konden ook nestkasten (steenuilen, mussen, insecten, boerenzwaluw, vleermuizen) aangevraagd worden.

Opnieuw 50 land- en tuinbouwbedrijven schreven zich in, goed voor 8 407 stuks plantgoed. Ook alle beschikbare (124) nestkasten gingen de deur uit.
Alweer een mooie bijdrage voor het Oost-Vlaamse landbouwlandschap!

De landbouwers kregen ook tips mee voor een geslaagde aanplant en voor het gebruik van de nestkasten.

Landschapsintegratie heeft veel voordelen

Top

Met de groepsaankoop plantgoed wil de Provincie de integratie van agrarische bedrijfsgebouwen in het landschap verbeteren.

Landschappelijke integratie richt zich niet enkel op bedrijfsgebouwen, maar zorgt mee voor het herstel en onderhoud van kleine landschapselementen in het omliggende landschap.

Aanplantingen bieden bescherming tegen weersomstandigheden en bevorderen de biodiversiteit. Een aantrekkelijk landbouwbedrijf draagt bovendien bij tot een positief imago van de land- en tuinbouwsector.

Met de nestkasten voor de hoevezwaluw, insecten, mussen, steenuil en vleermuizen wil de Provincie de hoevefauna bijkomende nestgelegenheid bieden.

Contact

Provincie Oost-Vlaanderen - dienst Landbouw & Platteland
Filip De Smet
W.Wilsonplein 2
9000 Gent
tel.09 267 86 75
landbouw@oost-vlaanderen.be