Groepsaankoop plantgoed voor land- en tuinbouwbedrijven

groepsaankoop plantgoed Groepsaankoop plantgoed 2016

Met de groepsaankoop plantgoed voor land- en tuinbouwbedrijven wil de Provincie de integratie van agrarische bedrijfsgebouwen in het landschap verbeteren.

Landschappelijke integratie richt zich niet enkel op bedrijfsgebouwen, maar zorgt mee voor het herstel en onderhoud van kleine landschapselementen in het omliggende landschap.

Aanplantingen bieden bescherming tegen weersomstandigheden en bevorderen de biodiversiteit. Een aantrekkelijk landbouwbedrijf draagt bovendien bij tot een positief imago van de land- en tuinbouwsector.

Met de nestkasten voor de boerenzwaluw, mussen en vleermuizen wil de Provincie de hoevefauna bijkomende nestgelegenheid bieden.

Contact

Provincie Oost-Vlaanderen - dienst Landbouw & Platteland
Filip De Smet
W.Wilsonplein 2
9000 Gent
tel.09 267 86 75
landbouw@oost-vlaanderen.be