Verbijsterende bijen

bij vliegt naar bloem

Bijen en nectarminnende insecten zijn onmisbaar voor onze voedselproductie. Ze vliegen vanaf het vroege voorjaar van bloem tot bloem op zoek naar nectar. Hierdoor nemen ze telkens een klein beetje stuifmeel met zich mee, waardoor ze bloemen (oa van groenten en fruit) gaan bestuiven. Deze bloemen groeien uit tot volwaardige vruchten en zaden van onze gewassen. Bij mooi weer bezoeken bijen zo'n 1 500 bloemen op één dag. Dit maakt van bijen heel belangrijke wezens voor onze landbouw en botanische biodiversiteit.

Door allerlei redenen zijn bijen en nectarminnende insecten de laatste jaren sterk bedreigd. Een belangrijk knelpunt voor zowel (honing)bijen als andere nectarminnende insecten is het tekort aan nectar en stuifmeel, vnl. in het vroege voorjaar en in het najaar. Een extra aanbod aan planten met een goed stuifmeel- en nectargehalte is zeer welkom, zoals bijvoorbeeld krokussen en andere voorjaarsbloeiers.

Percelen met gunstig bij-effect

Top

Wil je als landbouwer of met je school of vereniging een bijenvriendelijk perceel inzaaien? Vraag dan het speciaal samengesteld zadenmengsel van de Provincie Oost-Vlaanderen aan.

Steden en gemeenten krijgen ook de mogelijkheid om dit bijenvriendelijk bloemenmengsel in te zaaien op openbaar terrein (bv begraafplaatsen, langs spoorwegen, …). Zij ontvingen hiervoor een aanvraagformulier .

Hoe kan je je bijenvriendelijk bloemenmengsel aanvragen?

Top

Stuur een mail naar landbouw@oost-vlaanderen.be met de gevraagde gegevens.

Wie? Hoeveel? Tot? * Gegevens
steden & gemeenten max. 1500 m² 18/3/2016 inschrijvingsformulier
land- en tuinbouwers max. 5000 m² 31/5/2016 naam, adres bedrijf, locatie en oppervlakte perceel, landbouwnummer, telefoonnr.
verenigingen (landbouw/natuur) & scholen max. 200 m² 31/5/2016 naam, adres, soort vereniging of school, locatie en oppervlakte perceel, telefoonnr.
particulieren - - -

* aanbod is geldig zolang de voorraad strekt

Afhalen zadenmengsel

Top

De zaden kunnen, vanaf 22 maart 2016, na afspraak worden afgehaald in het Provinciaal Administratief Centrum Het Zuid, Woodrow Wilsonplein 2 te Gent.

Kleine pakketten kunnen met de post worden verstuurd.

Land- en tuinbouwers kunnen een afspraak maken voor levering.

Bijenvriendelijk bloemenmengsel

Top

Het bijenvriendelijk bloemenmengsel bestaat uit 13 verschillende bloemensoorten (één- en meerjarigen):

duizendblad
korenbloem
zonnebloem
Gewone rolklaver
witte klaver
rode klaver
luzerne
voederwikke
komkommerkruid
karwij
wilde chichorei
goudsbloem
boekweit

De bloemen zorgen van mei tot september voor een extra aanbod van nectar en stuifmeel. De bloemsoorten zijn streekeigen en komen ook de biodiversiteit ten goede.

Aanleg en beheer van bijenvriendelijk perceel

Top

Aanleg

  • Kies een arme grond, niet te nat perceel
  • Maak het perceel onkruid- en grasvrij (plaggen, donkere folie, omwoelen/spitten)
  • Indien nodig vals zaaibed leggen
  • Meng het zaad eventueel met wit zand om makkelijk en gelijkmatig in te zaaien
  • Zaai in (midden maart tot midden juni)
  • Lichtjes inharken zodat zaden met een fijn laagje grond zijn bedekt

Beheer/onderhoud

  • Maaien afhankelijk 1 tot 2 keer per jaar (5 cm maaihoogte)
  • Laat het maaisel enkele dagen liggen zodat het rijpe zaad er kan afvallen
  • Voer dan het maaisel af (om verrijking van de grond te vermijden)
  • Mengsel kan meerdere jaren op deze manier bloemen leveren.

Krokusbollenactie - oktober 2016

Top

Voor de inwoners van Oost-Vlaanderen volgt in het najaar opnieuw een bloembollenactie in samenwerking met steden en gemeenten.

Na de zomervakantie vind je hierover meer informatie terug.

Contact

Dienst Landbouw & Platteland
Katrien Baetens/Michelle De Witte
tel.09 267 87 27
landbouw@oost-vlaanderen.be

Imkers

Oost-Vlaamse imkers ontvangen in 2016 een zoete kers (Prunus avium).

Gemeenten & steden

Oost-Vlaamse gemeenten en steden zaaien een perceel met gunstig bij-effect in. De checklist 'Hoe bijenvriendelijk is mijn gemeente/stad?' zet hen op weg naar bijenvriendelijk groenbeheer.