Verbijsterende bijen

bij vliegt naar bloem

Belang van bestuivers (o.a. bijen) voor landbouw en biodiversiteit

Top

Bijen en nectarminnende insecten zijn onmisbaar voor onze voedselproductie. Ze vliegen vanaf het vroege voorjaar van bloem tot bloem op zoek naar nectar. Hierdoor nemen ze telkens een klein beetje stuifmeel met zich mee, waardoor ze bloemen (o.a. van groenten en fruit) gaan bestuiven. Deze bloemen groeien uit tot volwaardige vruchten en zaden van onze gewassen. Bij mooi weer bezoeken bijen zo'n 1 500 bloemen op één dag. Dit maakt van bijen heel belangrijke wezens voor onze landbouw en botanische biodiversiteit.

Door allerlei redenen zijn bijen en nectarminnende insecten de laatste jaren sterk bedreigd. Een belangrijk knelpunt voor zowel (honing)bijen als andere nectarminnende insecten is het tekort aan nectar en stuifmeel, vnl. in het vroege voorjaar en in het najaar. Een extra aanbod aan planten met een goed stuifmeel- en nectargehalte is zeer welkom, zoals bijvoorbeeld krokussen en andere voorjaarsbloeiers.

Aanvragen bijenvriendelijk bloemenmengsel

Top

In het voorjaar 2017 verdeelt de Provincie bijenvriendelijke bloemenmengsels naar verschillende doelgroepen:

  • steden & gemeenten
  • landbouwers
  • verenigingen, scholen, zorgcentra, ...

Meer informatie vind je in onderstaande rubrieken.

Contact

Dienst Landbouw & Platteland
tel.09 267 86 79
landbouw@oost-vlaanderen.be

Imkers

Oost-Vlaamse imkers ontvangen in 2017 een kruisbesstruik (Ribes uva-crispa).

Gemeenten & steden

Oost-Vlaamse gemeenten en steden zaaien een perceel met gunstig bij-effect in. De checklist 'Hoe bijenvriendelijk is mijn gemeente/stad?' zet hen op weg naar bijenvriendelijk groenbeheer.

Landbouwers

Inzaaien van een bijenvriendelijke perceelsrand of overhoekje helpt de bestuivers én de biodiversiteit. Ook voorbijgangers genieten van de bloemetjes én het is inpasbaar in de ‘vergroening’.

Verenigingen, scholen, zorgcentra, ...

Je vereniging, school, ... kan bestuivers helpen door in een veld, tuin of bloembak een bijenvriendelijk bloemenmengsel in te zaaien.