Verbijsterende bijen

bij vliegt naar bloem

Belang van bestuivers (o.a. bijen) voor landbouw en biodiversiteit

Top

Bijen en nectarminnende insecten zijn onmisbaar voor onze voedselproductie. Ze vliegen vanaf het vroege voorjaar van bloem tot bloem op zoek naar nectar. Hierdoor nemen ze telkens een klein beetje stuifmeel met zich mee, waardoor ze bloemen (o.a. van groenten en fruit) gaan bestuiven. Deze bloemen groeien uit tot volwaardige vruchten en zaden van onze gewassen. Bij mooi weer bezoeken bijen zo'n 1 500 bloemen op één dag. Dit maakt van bijen heel belangrijke wezens voor onze landbouw en botanische biodiversiteit.

Door allerlei redenen zijn bijen en nectarminnende insecten de laatste jaren sterk bedreigd. Een belangrijk knelpunt voor zowel (honing)bijen als andere nectarminnende insecten is het tekort aan nectar en stuifmeel, vnl. in het vroege voorjaar en in het najaar. Een extra aanbod aan planten met een goed stuifmeel- en nectargehalte is zeer welkom, zoals bijvoorbeeld krokussen en andere voorjaarsbloeiers.

Bijenvriendelijk bloemenmengsel

Top

In het voorjaar 2017 verdeelde de Provincie bijenvriendelijke bloemenmengsels naar verschillende doelgroepen:

  • steden & gemeenten
  • landbouwers
  • verenigingen, scholen, zorgcentra, ...

Contact

Dienst Landbouw & Platteland
Nele De Craene
tel.09 267 87 28
landbouw@oost-vlaanderen.be

Imkers

Oost-Vlaamse imkers ontvingen in februari 2017 een kruisbesstruik.

Gemeenten & steden

Oost-Vlaamse gemeenten en steden zaaien een perceel met gunstig bij-effect in. De checklist 'Hoe bijenvriendelijk is mijn gemeente/stad?' zet hen op weg naar bijenvriendelijk groenbeheer.

Landbouwers

Inzaaien van een bijenvriendelijke perceelsrand of overhoekje helpt de bestuivers én de biodiversiteit. Ook voorbijgangers genieten van de bloemetjes én het is inpasbaar in de ‘vergroening’.

Verenigingen, scholen, zorgcentra, ...

Je vereniging, school, ... kan bestuivers helpen door in een veld, tuin of bloembak een bijenvriendelijk bloemenmengsel in te zaaien.