Verbijsterende bijen

Affiche krokusbollenactie 2016

Krokusbollenactie

Top

De Provincie Oost-Vlaanderen riep ook in 2016 haar inwoners onder de slogan '1 bloembol kan bijenlevens redden' op om het bijenbestand te helpen.

Van 3 tot 14 oktober 2016 werden 19 600 zakjes krokusbollen verdeeld via alle 65 Oost-Vlaamse steden en gemeenten.

Waarom krokusbollen planten voor de bijen?

Top

Krokussen zijn vaak de eerste bloeiende planten in het voorjaar. Ze kunnen hiermee de eerste voedselbron (nectar en stuifmeel) vormen voor bijenvolken en solitaire bijen, die de winter doorkwamen.

Krokusbollen moeten maar één keer geplant worden. De jaren nadien komen ze vanzelf terug. Jaar na jaar komen er ook meer bloemen bij.

Heb jij een tuin of gewoon een plantenbak?

Dan kan ook jij de bijen en andere nectarminnende insecten in het vroege voorjaar extra nectar aanbieden door krokusbollen te planten tussen oktober en december.

Belang van bestuivers (o.a. bijen) voor landbouw en biodiversiteit

Top

Bijen en nectarminnende insecten zijn onmisbaar voor onze voedselproductie. Ze vliegen vanaf het vroege voorjaar van bloem tot bloem op zoek naar nectar. Hierdoor nemen ze telkens een klein beetje stuifmeel met zich mee, waardoor ze bloemen (o.a. van groenten en fruit) gaan bestuiven. Deze bloemen groeien uit tot volwaardige vruchten en zaden van onze gewassen. Bij mooi weer bezoeken bijen zo'n 1 500 bloemen op één dag. Dit maakt van bijen heel belangrijke wezens voor onze landbouw en botanische biodiversiteit.

Door allerlei redenen zijn bijen en nectarminnende insecten de laatste jaren sterk bedreigd. Een belangrijk knelpunt voor zowel (honing)bijen als andere nectarminnende insecten is het tekort aan nectar en stuifmeel, vnl. in het vroege voorjaar en in het najaar. Een extra aanbod aan planten met een goed stuifmeel- en nectargehalte is zeer welkom, zoals bijvoorbeeld krokussen en andere voorjaarsbloeiers.

Krokusbollen: groeien en bloeien

Top

Informatie over het planten en verzorgen van krokusbollen vind je in onderstaand document.

Contact

Dienst Landbouw & Platteland
tel.09 267 86 79
landbouw@oost-vlaanderen.be

Imkers

Oost-Vlaamse imkers ontvingen in 2016 een zoete kers (Prunus avium).

Gemeenten & steden

Oost-Vlaamse gemeenten en steden zaaien een perceel met gunstig bij-effect in. De checklist 'Hoe bijenvriendelijk is mijn gemeente/stad?' zet hen op weg naar bijenvriendelijk groenbeheer.

Landbouwers, verenigingen, scholen, zorgcentra, ...

Inzaaien van een perceel met gunstig bij-effect