Loket Landbouw & Platteland

Niet elke Oost-Vlaamse gemeente heeft een ambtenaar die bevoegd is voor land- en tuinbouw. Het provinciebestuur steunt daarom de gemeenten om een goede dienstverlening te garanderen. Er wordt informatie uitgewisseld over de thema's ruimtelijke ordening, erfbeplanting, erosiebestrijding, agrarisch natuurbeheer, rattenbestrijding, ...

Het provinciebestuur wil informeren, begeleiden en coördineren door:

  • het aanbieden van een centraal aanspreekpunt (loket)
  • het organiseren van informatiecampagnes en regiovergaderingen
  • het verbeteren van de communicatie

Een overzicht van het aanbod aan gemeenten en landbouwers vind je hieronder.

Contact

Loket voor Landbouw & Platteland
W.Wilsonplein 2
9000 Gent
09 267 86 81
tel.landbouw@oost-vlaanderen.be