Feiten & cijfers

Oost-Vlaanderen is de tweede grootste landbouwprovincie van Vlaanderen en is tot ver buiten zijn grenzen bekend voor de sierteelt. Wist je dat azaleabedrijven en begoniabedrijven nagenoeg exclusief Oost-Vlaams zijn? Naar ruimtegebruik nemen vooral de weides, graslanden en voeders in functie van de veeteelt en de akkerbouwgewassen een belangrijke plaats in.

Landbouwtellingen

Een beknopte analyse van de landbouwtellingen

Prijzijbarema's

Een prijzijbarema is de vergoeding, verschuldigd aan de vorige pachter, voor de verbetering van de grond.

Oost-Vlaamse sierteelt in cijfers

Oost-Vlaanderen is dé sierteeltprovincie bij uitstek. Enkele kerncijfers ter illustratie.