Programmagebied

Het INTERREG V B-Programma Noordzee Regio bestrijkt (delen) de volgende lidstaten:

  • Verenigd Koninkrijk
  • Vlaanderen
  • Nederland
  • Duitsland
  • Zweden
  • Denemarken
  • Noorwegen

Voor Oost-Vlaanderen komt het hele grondgebied van de provincie in aanmerking.