Huis van de economie

Wat?

Top

Het Huis van de economie bundelt de instellingen die economische activiteiten binnen de provincie ondersteunen:

  • de provinciale directie Economie, Landbouw en Platteland, Europese en Internationale samenwerking;
  • de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij (POM);
  • de vzw Economische Raad voor Oost-Vlaanderen (EROV).

Voor wie?

Top

Het Huis van de economie is meer dan ooit hét aanspreekpunt voor bedrijfsleiders, startende zelfstandigen, overheden, studenten, ... en voor iedereen die met vragen zit die met economie te maken hebben.

Praktische informatie en contact

Top

Het Huis van de economie is gelegen in de Seminariestraat 2 in 9000 Gent.

Open op weekdagen van 8.30 tot 12 uur en van 13.30 tot 17 uur.

Contact

Huis van de Economie
Seminariestraat 2
9000 Gent
tel.09 267 86 00
economie@oost-vlaanderen.be

Directie Economie, Landbouw & Platteland en Europese en Internationale samenwerking

Deze directie bestaat uit twee diensten: Economie en Europese en Internationale samenwerking en Landbouw en Platteland.

POM Oost-Vlaanderen

De Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij (POM) Oost-Vlaanderen, rechtsopvolger van de GOM Oost-Vlaanderen, is het instrument waarmee de Provincie Oost-Vlaanderen haar sociaal-economisch beleid uitvoert.

EROV

De Economische Raad voor Oost-Vlaanderen (EROV) vzw werkt in opdracht van het provinciebestuur aan de sociaal-economische ontwikkeling van de provincie Oost-Vlaanderen.