Ondersteuning detailhandel

Logo Detailhandel

De Provincie Oost-Vlaanderen voorziet haar steden en gemeenten van recente cijfers over de detailhandel. Jaarlijks worden socio-economische gegevens over het lokale winkelaanbod geactualiseerd en samengevat in de gemeentelijke feitenfiches detailhandel. Het provinciebestuur heeft een overeenkomst afgesloten met Locatus, waardoor lokale besturen toegang krijgen tot de online winkeldatabank. Op vraag van de Oost-Vlaamse besturen worden haalbaarheidsanalyses voor grootschalige detailhandel uitgevoerd.

Vele detailhandelscijfers zijn publiek te raadplegen. Op de portaalsite detailhandel kan je onder meer de provinciale studieresultaten downloaden. Zie de links hieronder.

Naast inhoudelijke ondersteuning, voorziet de Provincie in twee subsidieregelingen voor detailhandel: zowel de Oost-Vlaamse besturen als de lokale handels- en middenstandsverenigingen kunnen financiƫle ondersteuning krijgen. Meer info over de reglementen en de aanvraagformulieren vind je via de link 'Subsidiereglement' onderaan deze pagina.

Lokale besturen kunnen bij EROV terecht voor het uitdenken van detailhandelsacties.

Contact

dienst Economie, Europese & Internationale samenwerking
Kathy Gillis - PAC Het Zuid
Woodrow Wilsonplein 2
9000 Gent
tel.09 267 86 18
kathy.gillis@oost-vlaanderen.be

Economische Raad voor Oost-Vlaanderen vzw (EROV)
PAC Het Zuid
Woodrow Wilsonplein 2
9000 Gent
tel.09 267 86 10
erov@oost-vlaanderen.be

Subsidiereglement

Reglementen en aanvraagformulieren voor het bekomen van een subsidie.

Goedgekeurde projecten

Evenementen