Verzekeringen

Verplichte verzekering

Top

Sinds 1 januari 2007 is iedere vrijwilligersorganisatie verplicht een verzekering burgerrechtelijke aansprakelijkheid af te sluiten voor haar vrijwilligers. Meer info onderaan bij 'Documenten'.

Indienen aanvraag tot erkenning gratis vrijwilligersverzekering 2017

Top

De Provincie biedt, met ondersteuning van de Nationale Loterij en in samenwerking met verzekeraar Belfius, een gratis vrijwilligersverzekering aan.

Opgelet! Vanaf volgend jaar neemt de Vlaamse overheid de gratis vrijwilligersverzekering over. Dit komt omdat de Provincies niet langer bevoegd zijn voor persoonsgebonden bevoegdheden.

Waar kan je terecht?

 • Tot en met 30 november 2017 kan je bij het Steunpunt Vrijwilligerswerk Oost-Vlaanderen van de Provincie Oost-Vlaanderen een aanvraag indienen.
 • Vanaf 1 januari 2018 kan je bij het Vlaams Departement Cultuur, Jeugd en Media een aanvraag indienen. Intussen kan je de stand van zaken volgen op de website van de Vlaamse Overheid: https://cjsm.be/vrijwilligersverzekering.

Wat regelt de verzekering?

 • burgerrechtelijke aansprakelijkheid, rechtsbijstand en lichamelijke ongevallen voor activiteiten waarbij men sporadisch beroep doet op extra vrijwilligers.
  • Zo geniet je als organisatie van tot maximaal 100 extra gratis vrijwilligersdagen.
  • Eén vrijwilligersdag staat voor een verzekering van één vrijwilliger.
 • voor alle vrijwilligersorganisaties, zoals omschreven door de vrijwilligerswet. Lokale besturen en aanverwante organisaties zijn uitgesloten zijn het reglement van de Nationale Loterij .

Deze verzekering vervangt de jaarverzekering niet.

Hoe verzekeren?

Top
 • Vul het 'Aanvraagformulier erkenning vrijwilligersorganisatie' (bij 'Documenten') in
 • Bezorg het aan de contactpersoon van je gemeente (formulier 'Lokale loketten'). Staat je gemeente niet op de lijst, stuur dan je aanvraag naar het provinciebestuur.
 • Binnen de zes weken ontvang je al dan niet een erkenning als vrijwilligersorganisatie.
 • Na erkenning verzeker je de vrijwilligersactiviteiten rechtstreeks bij de verzekeringsmaatschappij. Het formulier om activiteiten (toetredingsformulier) of een schadegeval aan te geven vind je op de website van Belfius Verzekeringen België (link onderaan deze pagina).

Bij 'Documenten' vind je meer informatie over de verzekerinsgpolis en het provinciaal reglement. Toch nog enkele vragen? In het document 'Veelgestelde vragen' staat het antwoord.

Contact

Steunpunt Vrijwilligerswerk
Woodrow Wilsonplein 2
9000 Gent
tel.09 267 75 83
vrijwilligerswerk@oost-vlaanderen.be