Verzekeringen

Verplichte verzekering

Top

Sinds 1 januari 2007 is iedere vrijwilligersorganisatie verplicht een verzekering burgerrechtelijke aansprakelijkheid af te sluiten voor haar vrijwilligers. Meer info onderaan bij 'Documenten'.

Indienen aanvraag tot erkenning gratis vrijwilligersverzekering 2017!

Top

Het bestuur biedt, met ondersteuning van de Nationale Loterij en in samenwerking met verzekeraar Belfius, een gratis vrijwilligersverzekering aan. De verzekering bevat burgerrechtelijke aansprakelijkheid, rechtsbijstand en lichamelijke ongevallen. Alle vrijwilligersorganisaties, zoals omschreven door de vrijwilligerswet, komen hiervoor in aanmerking. Enkel lokale besturen en aanverwante organisaties worden volgens het reglement van de Nationale Loterij uitgesloten van het aanbod.

De verzekering vervangt de jaarverzekering van de leden en vrijwilligers bij de gekende verenigingen niet maar kan ingeschakeld worden bij activiteiten waar men sporadisch een beroep doet op extra vrijwilligers. De organisaties kunnen op een eenvoudige manier tot maximaal 100 gratis vrijwilligersdagen bekomen. Eén vrijwilligersdag staat voor een verzekering van één vrijwilliger.

Hoe verzekeren?

Top

Vul het 'Aanvraagformulier erkenning vrijwilligersorganisatie' (bij 'Documenten') in en bezorg het aan de contactpersoon van je gemeente (formulier 'Lokale loketten'). Staat je gemeente niet op de lijst, stuur dan je aanvraag naar het provinciebestuur. Binnen de zes weken ontvang je al dan niet een erkenning als vrijwilligersorganisatie.

Eens erkend, kan je vrijwilligersactiviteiten rechtstreeks verzekeren bij de verzekeringsmaatschappij. Het formulier om activiteiten (toetredingsformulier) of een schadegeval aan te geven, pluk je van de website van Belfius Verzekeringen België (link onderaan deze pagina).

Bij 'Documenten' vind je meer informatie over de verzekerinsgpolis en het provinciaal reglement. Toch nog enkele vragen? In het document 'Veelgestelde vragen' staat het antwoord.

Contact

Steunpunt Vrijwilligerswerk
Woodrow Wilsonplein 2
9000 Gent
tel.09 267 75 83
vrijwilligerswerk@oost-vlaanderen.be