Audiovisueel, tentoonstellings- , spel- en sportmateriaal

De uitleendienst ontleent audiovisueel-, tentoonstellings- en sportmateriaal aan verenigingen uit Oost-Vlaanderen.

Materiaal voor erfgoedorganisaties

Alle Oost-Vlaamse erfgoedinstellingen (musea, kerkfabrieken, heemkundige kringen, archieven,...) kunnen bij de Transversale cel Cultuur materiaal voor transport, tentoonstellingen en conservering reserveren.

Kunstkoffers voor scholen

De Transversale cel Cultuur leent kunstkoffers uit om kinderen vertrouwd te maken met de wereld van kunst en musea.