Beheer van de hoeve

plattelandscentrum

Voor de verdere ontsluiting van de Huysmanhoeve voor het grote publiek, wordt samengewerkt tussen de Provincie Oost-Vlaanderen, de Stad Eeklo en het Plattelandscentrum Meetjesland vzw.

Provincie Oost-Vlaanderen
Het provinciebestuur zorgde voor de aankoop van de hoeve en renoveerde tot nu toe het woonhuis, de varkensstal en de bakoven. In de toekomst zullen de hele hoeve en al haar gebouwen verder functioneel worden opgewaardeerd.

Stad Eeklo
De samenwerking met de Stad Eeklo is logisch: het is de oudste hoeve van de stad en met de gerestaureerde bakoven kan er een link worden gelegd met de lokale 'Herbakkerslegende'.

Plattelandscentrum Meetjesland vzw
In samenwerking met de Provincie werkte het Plattelandscentrum een project uit binnen het Programmeringsdocument Plattelandsontwikkeling (PDPO-project).

Dat project omvat:
• ingebruikname van de bakoven: het geven van cursussen en toekomstige samenwerking met lokale bakkers
• verdere uitbouw van de hoeve met een moes- en kruidentuin, een vertelzolder, een winkelpunt voor Meetjeslandse hoeve- en streekproducten, een fietsverhuurpunt, een evenementenplein …
• samenwerking met en integratie van het Heemkunde- en Jenevermuseum
• educatieve ontsluiting van de bijenhal
• aanpassingen aan het bezoekerscentrum