Sponsoring sportevenementen

De Provincie Oost-Vlaanderen sponsort jaarlijks een hele reeksĀ grote en middelgrote sportevenementen.

Door het sponsoren van die evenementen wil de Provincie Oost-Vlaanderen zich profileren in het sportlandschap, de sport in Oost-Vlaanderen ondersteunen, maar ook haar betrokkenheid onder de aandacht van de burger brengen.

In 2014 sponsorde de provincie Oost-Vlaanderen een 100-tal sportevenementen die kaderen binnen G-sport, natuurgebonden sporten, innovatieve sporten en wielersport.

Om in aanmerking te komen voor sponsoring dient het sportevenement te voldoen aan een aantal criteria. Je kan deze nalezen in het document onderaan deze pagina.

Sponsoraanvragen die passen in het sponsorbeleid kunnen schriftelijk worden ingediend op de daartoe bestemde formulieren, ook te vinden onderaan deze pagina.

Contact

dienst Sport
PAC Het Zuid
Woodrow Wilsonplein 2
9000 Gent

Evelyne Coorevits- evelyne.coorevits@oost-vlaanderen.be
tel.09 267 76 04