Je bent hier: Home > Cultuur & vrije tijd > Sport

Sport

Vanaf 1 januari 2018 is de Provincie niet meer bevoegd voor de persoonsgebonden materies. Dit betekent dat het huidige provinciaal sportbeleid dan stopt. De dienstverlening Sport wordt overgenomen door Sport Vlaanderen. Dat houdt in dat je vanaf dan bij Sport Vlaanderen terecht kan voor:

  • G-sport: infoloket, netwerking, trajectbegeleiding, subsidiëring, G-sportpromotie, sensibilisering, G-sportcoach.
  • Natuur en sport: ontwikkeling van permanente mountainbikeroutes en –netwerken, coördinatie en promotie van eenmalige mountainbiketochten, ontwikkeling van loopomlopen en ruiterpaden.
  • Subsidiëren van bovenlokale sportevenementen en bovenlokale sportinfrastructuur.

Je kan hiervoor terecht op promotie-oost-vlaanderen@sport.vlaanderen of 09 243 12 80. Of surf naar www.sport.vlaanderen.

H et Huis van de Sport

Het Huis van de Sport wordt op 1 januari 2018 overgedragen aan de Stad Gent. Je kan deze contacteren via sportdienst@stad.gent of 09 266 80 88.

Sportinfrastructuur van de provinciale domeinen

De sportinfrastructuur op de provinciale domeinen wordt niet overgedragen. De werking en promotie van die sportinfrastructuur kan verder door de Provincie ontwikkeld worden.

Gehandicaptensport (G-sport)

De Provincie wil personen met een handicap stimuleren tot sportbeoefening door te informeren over het aanbod en G-sport te organiseren.

Mountainbiken in Oost-Vlaanderen

Met de nieuwe bewustmakingscampagne 'Ik mtb wijs!' worden mountainbikers gestimuleerd om op een hoffelijke, veilige en milieuvriendelijke manier te mountainbiken.
De campagne, bestaande uit acht gedragscodes, krijgt het peterschap van voormalig wereldkampioen Filip Meirhaeghe en is zeker niet bedoeld om mountainbikers met de vinger wijzen.

Ruiterroutes

De Provincie is op zoek naar nieuwe, kwalitatieve ruiterroutes onder de codenaam 'Oost-Vlaanderen in Galop'. Laat het ons weten indien je een suggestie hebt.

Loopomlopen

Steeds meer Oost-Vlamingen willen zelf kiezen waar, wanneer en met wie ze sporten.

Sponsoring sportevenementen

De Provincie Oost-Vlaanderen sponsort jaarlijks tal van grote en middelgrote sportevenementen.

Huis van de Sport

Een ontmoetings- en sportbedrijvencentrum dat de provinciale sportdienst, de Bloso inspectiedienst, de Vlaamse sportfederaties en de sportdienst van Gent huisvest. De goed uitgeruste en toegankelijke vergaderzalen staan er dagelijks ter beschikking van sportverenigingen.

Oost-Vlaamse SportRingen

De Provincie Oost-Vlaanderen reikt jaarlijks de Oost-Vlaamse SportRingen (Sporttrofeeën) uit. Deze prijzen gaan naar Oost-Vlaamse sport(st)er, een sportteam of een G-sporter die op internationaal vlak een buitengewone prestatie heeft geleverd.

Provinciale sportcentra

Uitleendienst sportmateriaal

Gemeenten, verenigingen en scholen kunnen bij de Provincie terecht voor het ontlenen van eigentijds sportmateriaal. Je vindt er het juiste materiaal voor bijna elke activiteit: zowel groot en klein materiaal als specifiek sport- en spelmateriaal. Het sportmateriaal kan uitgeleend worden bij de 'algemene' uitleendienst in de Kapiteinstraat in Gent.